Category background graphic

Najave

“Koncert izvrsnih” Karlovačkog komornog orkestra Glazbene škole Karlovac i učenika škole

Glazbena slika Gabriela Fauréa

Otvorenje izložbe „Hrvatski sveci i blaženici u našem narodu“ Iris Mihatov Miočić na HKS-u, Zagreb

Proslava Sv. Josipa

„Krležina Biblija“ – hrvatska unikatna Biblija – tema „Pepelnice umjetnika“ u Karlovcu

Otvorenje izložbe „Hrvatski sveci i blaženici u našem narodu“ Iris Mihatov Miočić u Zagrebu

Dekanatski susret ministranata Karlovačkog dekanata

Otvorenje izložbe Vladimira Bašića Šoto “Božje prisustvo”

Projekcija filma “Razgovor”

200 godina Césara Francka

Holywin se i ove godine priprema u Karlovcu

Otvorenje izložbe „Hrvatski sveci i blaženici u našem narodu“ Iris Mihatov Miočić u Karlovcu

1 2 3 4 53