Zajednice

Dječji zbor „Josipove pahuljice“

Dječji zbor Josipove pahuljice djeluje pri Nacionalnom svetištu, a svojim radosnim glasovima uveseljavaju jutarnje nedjeljno misno slavlje u 9 sati. Voditeljica dječjeg zbora je s. Blandina Rakarić. Naime, na Dubovcu u crkvi BDM Snježne djeca su oduvijek pjevala. Dolaskom sestara Kćeri Božje ljubavi 1968. godine intenzivnije se radi na osnivanju dječjeg zbora. Uz vodstvo i...

josipove pahuljice

Dječji zbor Josipove pahuljice djeluje pri Nacionalnom svetištu, a svojim radosnim glasovima uveseljavaju jutarnje nedjeljno misno slavlje u 9 sati. Voditeljica dječjeg zbora je s. Blandina Rakarić. Naime, na Dubovcu u crkvi BDM Snježne djeca su oduvijek pjevala. Dolaskom sestara Kćeri Božje ljubavi 1968. godine intenzivnije se radi na osnivanju dječjeg zbora. Uz vodstvo i poticaj dugogodišnjeg župnika mons. Marijana Radanovića te časnih sestara dječji zbor počinje aktivno djelovati pri Svetištu. Nakon Radanovića, župnici i kapelani nastojali su ulagati u uključivanje djece u zborsko pjevanje i animiranje svetih misa. Trenutno poticaj dječjem zboru daje mons. Antun Sente, ml. vodeći ga na različite smotre te ih hrabreći u njihovu posluživanju euharistijskom slavlju.

Čitaj dalje

Rektor Lakušić o obnovi zagrebačke katedrale u Josipovu svetištu u Karlovcu

Misa zahvalnica za Molitveni hod

Župni listić 15. nedjelja kroz godinu 14.7.2024.