Zajednice

Križari

Križarska organizacija mons. Marijan Radanović u Karlovcu djeluje nekoliko desetljeća, a osnovao ju je tadašnji župnik i graditelj Svetišta Marijan Radanović, po kome i sada nosi ime. Mladih križara u Karlovcu trenutno djeluje 30-tak, a duhovnik im je mons. Antun Sente. Uz mlade aktivno u životu župe djeluju i, sada već, „stariji“ križari. Križari su...

Križarska organizacija mons. Marijan Radanović u Karlovcu djeluje nekoliko desetljeća, a osnovao ju je tadašnji župnik i graditelj Svetišta Marijan Radanović, po kome i sada nosi ime. Mladih križara u Karlovcu trenutno djeluje 30-tak, a duhovnik im je mons. Antun Sente. Uz mlade aktivno u životu župe djeluju i, sada već, „stariji“ križari. Križari su vjerska katolička crkvena organizacija, koja djeluje u duhu Katoličke Akcije, tj. surađujući u apostolatu Crkve.

Križarska je lozinka: Žrtva – Euharistija – Apostolat. Ove tri riječi označuju cijeli program i smisao križarskog rada, križar mora biti spreman na žrtvu, odnosno na odricanje koje je potrebno i za vlastitu duhovnu izgradnju križara i za apostolski rad. Euharistija u životu križara označava srdačan odnos prema Euharistiji, a to održava dolazeći redovno na sv. misu nedjeljom i blagdanom te primajući barem jednom mjesečno sv. Pričest. Apostolat u životu križara znači aktivno sudjelovanje u svojoj župnoj zajednici, pomaganje i činjenje dobra. Članovi Križarske organizacije pozdravljaju se pozdravom „Bog živi!“, znak je to lijepe stvarnosti u kojem se ističe da je Bog prisutan među nama.

Veliku ulogu u karlovačkom križarstvu 90-tih godina ima prečasni Marijan Radanović koji je obnovio križare i potaknuo ih na daljnji rast i razvoj.

Čitaj dalje

Rektor Lakušić o obnovi zagrebačke katedrale u Josipovu svetištu u Karlovcu

Misa zahvalnica za Molitveni hod

Župni listić 15. nedjelja kroz godinu 14.7.2024.