Sakramenti

Krštenje

Krštenja su u našoj župi redovito NEDJELJOM za vrijeme mise u 9 ili 11 sati, a za druge se termine potrebno posebno dogovoriti sa župnikom.

Za krštenje djeteta potrebno je donijeti:

1.      Fotokopiju IZVODA IZ MATIČNE KNJIGE ROĐENIH od djeteta (donijeti najmanje tjedan dana prije krštenja).

2.      POSVJEDOČENJE od kuma ili kume da može kumovati, tj. da ima sve sakramente (krštenje, prvu pričest, svetu potvrdu i ako je vjenčan/a, da je crkveno vjenčan/a s osobom s kojom živi u bračnoj zajednici – nije dovoljno samo civilno vjenčanje). Osobe koje su razvedene i žive u novom civilnom braku ne mogu kumovati, kao niti osobe koje žive u izvanbračnim zajednicama.

3.      Ako roditelji ne stanuju na području naše župe potrebno je iz župe u kojoj stanuju donijeti PISMENU SUGLASNOST za krštenje djeteta izvan župe stanovanja.

4.      Na krštenje treba donijeti KRSNU SVIJEĆU I BIJELU HALJINICU.

Napomena:ako se uz civilno ime djetetu želi dodijeliti i krsno ime – kod dogovora o krštenju to treba naglasiti. Tu mogućnost ne preporučamo zbog eventualnih kasnijih problema oko imena jer i krsno se ime upisuje u maticu krštenih i uvijek se piše kod izdavanja dokumenta. Najbolje je da se spominje samo ime koje dijete ima zapisano u rodnom listu jer je to jedino valjano za civilno-pravno područje pa krsno ime može stvarati poteškoće.

 

Čitaj dalje

Rektor Lakušić o obnovi zagrebačke katedrale u Josipovu svetištu u Karlovcu

Misa zahvalnica za Molitveni hod

Župni listić 15. nedjelja kroz godinu 14.7.2024.