Sakramenti

Sveta Potvrda ili Krizma

Sakrament svete potvrde ili krizme je sakrament kojim krizmanik ulazi u "svijet odraslih" u vjeri. U našoj nadbiskupiji primaju ga mladi u 8. razredu osnovne škole.

Kandidat za krizmu treba ispuniti određene uvjete:

1.      Mora biti KRŠTEN U KATOLIČKOJ CRKVI te da je pristupio prvoj svetoj pričesti.

2.      Treba REDOVITO POHAĐATI ŠKOLSKI VJERONAUK. Ukoliko nije išao redovito, a želi pristupiti sakramentu potvrde, župna će se prava produžiti na barem dvije godine.

3.      Traži se i redovito dolaženje na župnu katehezu te nezaobilazno SUDJELOVANJE U NEDJELJNIM I BLAGDANSKIM MISNIM SLAVLJIMA.

4.      Potvrđenik treba IMATI KUMA ILI KUMU. O uvjetima koje mora ispunjavati kum zakonik Kanonskog prava bilježi. Da bi netko mogao preuzeti službu kuma potrebno je: 1. da ga odredi sam krizmanik ili njegovi roditelji ili onaj tko ih zamjenjuje ili, ako tih nema, župnik ili krstitelj i da je prikladan te da ima nakanu vršiti tu službu; 2. da je navršio šesnaestu godinu; 3. da je katolik, potvrđen i već pričešćen i da provodi život u skladu s vjerom i preuzetom službom; 4. da nije udaren nikakvom zakonom izrečenom ili proglašenom kanonskom kaznom; 5. da nije otac ili majka potvrđenika.

Riječ POTVRDA dolazi od latinske riječi confirmatio što znači da sakrament potvrđuje krštenje i vjeru potvrđenika. Taj sakrament nazivamo FIRMA što dolazi od glagola firmare, a znači učvrstiti, ojačati. Zovemo ga također i KRIZMA što dolazi od krizme, tj.svetog ulja što ga biskup posvećuje na Veliki četvrtak, a njime se pomazuju krizmanici za življenje vjerničkog poslanja. Oni koji primaju ovaj sakrament nazivamo potvrđenici, krizmanici ili firmanici.

Primanjem sakramenta potvrde primamo puninu Duha Svetoga. Nije nam jednostavno shvatiti Duha Svetoga jer je on nepristupačan našim osjetilima i to naprosto zato što je Duh. U Svetom Pismu Duh Sveti javlja se u obliku plamena na Duhove, u obliku goluba na Isusovu krštenju, u obliku oblaka kod Isusova preobraženja.

Sam Isus puno govori o Duhu nazivajući ga Braniteljem i Tješiteljem koji će braniti i voditi Crkvu. Duh Sveti je život duše dobiven na kršenju. On nas neumorno nastoji preobraziti dijeleći nam darove mudrosti, razuma, znanja, savjeta, jakosti, pobožnosti i straha Božjega.

Roditelji, budite radosni i ponosni što će primanjem svete potvrde vaše dijete nastaviti našu kršćansku tradiciju, preuzeti odgovornost za svoju vjeru i prenositi svjetlo vjere u novi naraštaj. Kako u svemu sudjelujete u životu vašeg djeteta tako je nezaobilazna i vaša uloga u vjerskoj pripravi za ovaj važan sakrament.

Mladi u tim godinama nastoje ostaviti dojam zrelosti premda su oni još životom neiskusni. Zato pratite svoje dijete u njegovoj pripravi. Sjećate se da ste još kod njegova krštenja obećali da ćete ga odgajati u vjeri. Kad je pred krizmom znači da ste na pravom putu izvršenja obećanja.

Čitaj dalje

Donjostubički hodočasnici svetom Josipu

Josipove pahuljice na Zlatnoj liri

Posveta svetom Josipu slavonskih muškaraca i zagorskog dječjeg zbora