Oznaka: sveti Antun Pustinjak

Otvorenje izložbe “Majstor od Zadobarja”

By Matija Barberić

U četvrtak 20. travnja 2017. godine na Starom gradu Dubovac otvara se izložba "Majstor od Zadobarja" s početkom u 19.00. Tema izložbe je srednjovjekovno slikarstvo u Kapeli svetog Antuna Pustinjaka u Zadobarju, Karlovac. Zahvaljujemo i našem supsidiaru dr. Vladi Mikšiću na doprinosu.