Oznaka: misa zornica

Svete mise zornice

By Patrik Paulić

Pozivamo Vas na svete mise zornice svakim danom od 2.do 24. prosinca u 6:00 sati, a nakon zornica pozivamo Vas na čaj i kuhano vino u našem župnom kafiću.

Početak adventa

By Matija Barberić

Slijedeća nedjelja, 27. studenog 2016. godine, je prva adventska nedjelja a samim time slavi se i prva misa zornica. Od tada do Badnjaka, uključujući i Badnjak, biti će zornice svakog dana s početkom u 6 sati.