Poznati o Svetom Josipu

Sv. Josip – veliki naš zaštitinik (Bl. Leon Dehon)

Sv. Josip je bio vanjski poglavar i zaštitnik Crkve koja se rađala, to jest Svete Obitelji u Nazaretu. Isus i Marija su mu bili podložni i slušali su ga. Ne može se danas reći da ima hijerarhijski autoritet nad Crkvom, ali zadržava moralno očinstvo.Patrijarh Josip, sin Jakovljev u Egiptu je bio obična osoba, ali mu je faraon dao vlast nad vlastitom obitelji i dobrima. Crkva rado u liturgiji uspoređuje te dvije situacije. Govoreći o sv. Josipu Crkva moli: „Učinio si ga gospodarom kuće svoje i upraviteljem svih svojih dobara“.

Sv. Josip je bio glava svete Obitelji. On je vodio Mariju u Betlehem na popis. Spasio je Dijete Isusa odvodeći ga u Egipat. On je zarađivao kruh Djetetu i Majci u Egiptu i Nazaretu. On je vodio Isusa u hram na Pashu, on je upravljao njegovim svakodnevnim poslovima. Srca Isusa i Marije su njemu vječno zahvalna. On nad tim blagoslovljenim Srcima ima istinsku svemoć prošnje i zagovora. Brine se za Crkvu, njen napredak, boljitak, pomoć u opasnostima. Tu je naviku stvorio u Nazaretu.

Sv. Josip je zaštitnik duša na putu duhovnog napretka. Tko bi bio prikladniji od njega da nas vodi? Nije li on bio oblikovan gledajući primjere i razgovarajući s Isusom i Marijom? Mi smo kao djeca. Sv. Josip želi da nalikujemo Isusu i Mariji, učimo iz njegovih primjera i  tražimo njegove savjete. Isus je učinio sv. Josipa svojim zaštitnikom u Nazaretu, a On želi da ga i cijeli svijet sluša, uključujući  i najodgovornije ljudi u Crkvi i najuglednije kršćane u znanju i krepostima.

To je sigurno plan Božje Providnosti. Bog se ne kaje i ne opoziva svoje darove. Prvenstvo koje je Josip imao u svetoj Obitelji u Nazaretu on ostvaruje i u Crkvi, iako na nov način. On je naš otac, ali on ostvaruje svoje očinstvo s Neba po svojoj brizi za nas, svojim zagovorom i svojom zaštitom. On kod Srca Isusova isprosi djelovanje Duha Svetoga i anđela u našem životu. Ako tražimo od sv. Josipa savjete, upute, pouke, ohrabrenja  dobit ćemo ih po velikim sredstvima koja su u njegovoj moći. Njemu anđeli služe. On svojim zagovorom utječe na događaje. Ako smo biskupi, svećenici, pastiri, duhovni vođe duša, potreban nam je sv. Josip. Kralj nebeski mu je darovao vlast nad velikima i mudrima kao i nad malenima.

Zaštita sv. Josipa u vremenitim potrebama. Isus Krist želi da sv. Josip bdije i nad našim vremenitim potrebama. Faraon je učinio Josipa, sina Jakovljeva, upraviteljem svih svojih dobara i kad su od njega tražili kruha odgovorio je: „ Idite Josipu“. Sv. Josip je bio hranitelj svete Obitelji u Nazaretu te on ima posebnu skrb za vremenita dobra Crkve, naroda i zajednica vjernika. To se slaže s planovima Božje Providnosti. Kršćani su to osjetili i shvatili te vjernici upućuju sv. Josipu svoje prošnje u materijalnim potrebama.

Utecimo se sv. Josipu u našim posebnim potrebama i općem dobru. Politička društva su u nevoljama, poredak rada je uzdrman. Kome ići kako bismo pronašli socijalni mir, blagostanje i red? Idimo sv. Josipu. On nas ne oslobađa od posla, studija i drugih ljudskih sredstava ali ih sveti Josip može blagosloviti, učiniti plodnima i onim prikladnima postići cilj. On će nam od Isusa isprositi i moralne kreposti bez kojih je svaki napor zakonodavca i upravitelja uzaludan.

Čitaj dalje

Rektor Lakušić o obnovi zagrebačke katedrale u Josipovu svetištu u Karlovcu

Misa zahvalnica za Molitveni hod

Župni listić 15. nedjelja kroz godinu 14.7.2024.