Pobožnosti

Krunica sv. Josipa 2

Moli se isto kao i Gospina krunica, dodajući ove zazive: Koji si svetog Josipa izabrao za zaručnika Prečistoj Djevici Mariji. Koji si svetog Josipa ljubio ka hranitelja. Koji si svetom Josipu bio poslušan. Koji si sa svetim Josipom molio i radio. Koji si svetog Josipa dao Crkvi za zaštitnika.

Moli se isto kao i Gospina krunica, dodajući ove zazive:

Koji si svetog Josipa izabrao za zaručnika Prečistoj Djevici Mariji.

Koji si svetog Josipa ljubio ka hranitelja.

Koji si svetom Josipu bio poslušan.

Koji si sa svetim Josipom molio i radio.

Koji si svetog Josipa dao Crkvi za zaštitnika.

Čitaj dalje

Zagrebački liječnici pjevači pri svetom Josipu

Župni listić 7. uskrsna nedjelja 12.5.2024.

Vatrogasci pri svetom Josipu