Pobožnosti

Josipovih 7 boli i 7 radosti

1. Utjelovljenje Sveti Josipe u ime tvojih boli, koje si osijećao ne znajući za Isusovo utjelovljenje po anđelu, i za radost koju ti je navijestio anđeo da će Marija biti Majka Spasiteljeva, molimo za tvoj zagovor. Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu.

1. Utjelovljenje

Sveti Josipe u ime tvojih boli, koje si osijećao ne znajući za Isusovo utjelovljenje po anđelu, i za radost koju ti je navijestio anđeo da će Marija biti Majka Spasiteljeva, molimo za tvoj zagovor.

Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu.

2. Rođenje

Sveti Josipe, u ime tvoje boli, koju si osjećao tražeći sklonište u Betlehemu, i u ime radosti, kada si se klanjao Isusu novorođenom u špilji, molim za tvoj zagovor.

Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu.

3. Obrezanje

 Sveti Josipe, u ime tvoje boli, koju si osjećao promatrajući prvi put kaplje krvi Isusove, i u ime radosti kad si mu davao ime Isus prema želji neba, molim te da nas zagovaraš kod Boga.

Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu.

4. Šimunovo proroštvo

 Sveti Josipe, u ime tvoje boli koju si osjećao čuvši da će Isus biti znak, kome će se protiviti, i kad si čuo da će Srce Marijino biti probodeno mačem boli, i u ime radosti koju si osjećao prikazujući Isusa u hramu kao Otkupitelja Izraela, molimo te, zagovaraj nas.

Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu.

5. Bijeg u Egipat

Sveti Josipe, u ime boli koju si osjećao kad si čuo opomenu anđela da moraš bježati s Isusom i Marijom u Egipat, jer ga Herod želi ubiti, i u ime radosti koju si osjećao vidjevši da ćeš s Isusom na rukama izbijeći opasnost, zagovaraj nas

Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu.

6. Povratak iz Egipta

Sveti Josipe, u ime boli, koju si osjećao na povratku iz Egipta u strahu za Isusa, a u ime radosti koju si osjećao kad ti je anđeo rekao da ideš u Nazaret i da je nestalo opasnosti, zagovaraj nas.

Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu.

7. Isus izgubljen i pronađen u Jeruzalemu

Sveti Josipe, u ime tvoje boli, koju si osjećao tri dana tražeći Isusa, i u ime radosti koju si osjećao našavši ga u hramu, zagovaraj nas.

Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu.

Čitaj dalje

Zagrebački liječnici pjevači pri svetom Josipu

Župni listić 7. uskrsna nedjelja 12.5.2024.

Vatrogasci pri svetom Josipu