Pobožnosti

Pobožnost 7 žalosti i 7 radosti svetog Josipa

Pobožnost sedam žalosti i radosti svetog Josipa proteže se kroz stoljeća i možemo je naći u mnogim priručnicima i molitvenicima na čast svetog Josipu. Ovu pobožnost možemo obavljati svaki puta kada želimo posebno častiti svetog Josipa, moleći je kroz neki kraći ili duži vremenski period. I. Razmatranje sedam žalosti i radosti svetog Josipa 1. Dvojba...

Pobožnost sedam žalosti i radosti svetog Josipa proteže se kroz stoljeća i možemo je naći u mnogim priručnicima i molitvenicima na čast svetog Josipu. Ovu pobožnost možemo obavljati svaki puta kada želimo posebno častiti svetog Josipa, moleći je kroz neki kraći ili duži vremenski period.

I. Razmatranje sedam žalosti i radosti svetog Josipa

1. Dvojba svetog Josipa (Mt 1, 19) i poruka anđela (Mt 1, 20)

Čisti zaručniče presvete Marije, slavni sveti Josipe, velika je bila muka i tjeskoba tvoga srca kad si mislio otpustiti svoju neoskvrnjenu zaručnicu; no, neopisiva je bila radost kad ti je po anđelu bila otkrivena izvanredna tajna Utjelovljenja! Molimo te da po toj žalosti i radosti utješiš naše duše kako sada, tako i u času naše smrti, radošću dobroga života i svete smrti poput tvoje – na rukama Isusa i Marije.

Oče naš… Zdravo Marijo… Slava Ocu…

2. Siromaštvo Isusovog rođenja (Lk 2, 7) i rođenje Isusovo (Lk 2, 7)

Najblaženiji oče Crkve, slavni sveti Josipe, koji si bio odabran za djevičanskog oca Riječi koja je tijelom postala, tvoja se žalost dok si morao promatrati kako se dijete Isus rađa u krajnjem siromaštvu iznenada prometnula u rajsko veselje kad si začuo anđeoske himne i opazio slavu na nebu te blistave noći. Molimo te da nam po toj žalosti i radosti izmoliš milost da dok budemo odlazili stazom ovoga života i mi možemo čuti anđeoske pjesme hvale i radovati se u blistavom sjaju nebeske slave.

Oče naš… Zdravo Marijo… Slava Ocu…

3. Isusovo obrezanje (Lk 2, 21)
i sveto ime Isusovo (Mt 1, 25)

Slavni sveti Josipe, koji si se vjerno pokoravao Božjem zakonu, i tvoje je srce bilo probodeno mačem boli na pogled prolivene krvi djeteta Spasitelja za vrijeme obreda obrezanja; no, ime Isus dalo ti je novi život i ispunilo te tihom radošću. Molimo te da nam po toj žalosti i radosti izmoliš milost da budemo slobodni od grijeha tijekom života i da umremo radujući se sa svetim imenom Isusovim u srcima i na usnama.

Oče naš… Zdravo Marijo… Slava Ocu…

4. Šimunovo proročanstvo kako će mnogi propasti (Lk 2, 34) i njegovo proročanstvo da će mnogi biti spašeni (Lk 2, 34)

Najodaniji sveče, koji si bio sudionik otajstva našega Otkupljenja, slavni sveti Josipe, proročanstvo Šimunovo o budućim patnjama Isusa i Marije učinilo je da zadrhtiš od jeze. No, odmah te zatim ispunilo blaženom radošću zbog slave i spasenja koje će, kako je prorekao, biti zadobiveno za bezbrojne duše. Molimo te da nam po toj žalosti i radosti pomogneš da možemo biti ubrojeni među one koji su po zaslugama Isusa i po posredništvu Djevice Marije predodređeni za slavno uskrsnuće.

Oče naš… Zdravo Marijo… Slava Ocu…

5. Bijeg u Egipat (Mt 2, 14)
i svrgavanje idola (Iz 19, 1)

Najbrižniji stražaru i čuvaru utjelovljenog Sina Božjega, slavni sveti Josipe, koji li si napor morao uložiti da podupreš i osiguraš Sina Božjega posebno za vrijeme bijega u Egipat. Ipak, u isto si se vrijeme i radovao da je stalno pored tebe sam Bog, i da možeš gledati kako se idoli Egipćana ruše pred njim. Molimo te da nam po toj žalosti i radosti izmoliš milost da budemo sigurni od paklenog tiranina, osobito da nas izbaviš iz opasnosti napasti. Daj da svi idoli zemaljskih navezanosti otpadnu iz naših srdaca. Daj da se u potpunosti posvetimo služenju Isusu i Mariji i da živimo i sretno umremo samo za njih.

Oče naš… Zdravo Marijo… Slava Ocu…

6. Progonstvo u Egipat (Mt 2, 22)
i život s Marijom i Isusom (Lk 2, 39)

Slavni sveti Josipe, anđele na zemlji, koliko je moralo biti tvoje čuđenje dok si promatrao kako se Kralj neba podlaže tvojim zapovijedima. No, tvoj je spokoj nakon što si ga sretno vratio iz Egipta narušio strah od Arhelaja; ipak si ohrabren od anđela radosno prebivao s Isusom i Marijom u Nazaretu. Molimo te daj da po toj žalosti i radosti naša srca budu izbavljena od škodljivih strahovanja tako da možemo živjeti mirne savjesti i sigurni s Isusom i Marijom te poput tebe umrijeti u zajedništvu s njima.

Oče naš… Zdravo Marijo… Slava Ocu…

7. Gubitak djeteta Isusa (Lk 2, 45)
i pronalazak Isusa u hramu (Lk 2, 46)

Slavni sveti Josipe, uzore svetosti, kad si izgubio dječaka Isusa, a da za to nisi bio kriv, tražio si ga shrvan tugom puna tri dana sve dok ga na svoju veliku radost nisi pronašao u Hramu kako sjedi među učenjacima. Molimo te da nas po toj žalosti i radosti sačuvaš od nesreće da izgubimo Isusa zbog smrtnog grijeha. No, ako nas zadesi ta nesreća nad nesrećama, daj da ga možemo tražiti shrvani bolom koji neka ne prestane sve dok ga opet ne pronađemo spremnog da nam pokaže svoje preveliko milosrđe. Osobito u času naše smrti; tako da možemo prijeći s onu stranu i uživati u njegovoj prisutnosti na nebu i tamo u društvu s tobom pjevati hvale njegovom božanskom milosrđu uvijeke.

Oče naš… Zdravo Marijo… Slava Ocu…

II. Kraći oblik pobožnosti

1. Utjelovljenje

Sveti Josipe, u ime tvoje boli koju si osjećao ne znajući za Isusovo utjelovljenje po anđelu, i za radost koju ti je navijestio anđeo da će Marija biti majka Spasiteljeva, molimo za tvoj zagovor.

Oče naš… Zdravo Marijo… Slava Ocu…

2. Rođenje

Sveti Josipe, u ime tvoje boli koju si osjećao tražeći sklonište u Betlehemu, i u ime radosti kada si se klanjao Isusu novorođenom u špilji, molimo za tvoj zagovor.

Oče naš… Zdravo Marijo… Slava Ocu…

3. Obrezanje

Sveti Josipe, u ime tvoje boli koju si osjećao promatrajući prvi put kaplje krvi Isusove, i u ime radosti kad si mu davao ime Isus prema želji neba, molimo te da nas zagovaraš kod Boga.

Oče naš… Zdravo Marijo… Slava Ocu…

4. Šimunovo proroštvo

Sveti Josipe, u ime tvoje boli koju si osjećao čuvši da će Isus biti znak kome će se protiviti, i kad si čuo da će Srce Marijino biti probodeno mačem boli, i u ime radosti koju si osjećao prikazujući Isusa u Hramu kao Otkupitelja Izraela, molimo te zagovaraj nas.

Oče naš… Zdravo Marijo… Slava Ocu…

5. Bijeg u Egipat

Sveti Josipe, u ime tvoje boli koju si osjećao kad si čuo opomenu anđela da moraš bježati s Isusom i Marijom u Egipat, jer ga Herod želi ubiti, i u ime radosti koju si osjećao vidjevši da ćeš s Isusom na rukama izbjeći opasnosti zagovaraj nas.

Oče naš… Zdravo Marijo… Slava Ocu…

6. Povratak iz Egipta

Sveti Josipe, u ime tvoje boli koju si osjećao na povratku iz Egipta u strahu za Isusa, i u ime radosti koju si osjećao kad ti je anđeo rekao da ideš u Nazaret i da je nestalo opasnosti zagovaraj nas.

Oče naš… Zdravo Marijo… Slava Ocu…

7. lsus izgubljen i pronađen u Jeruzalemu

Sveti Josipe, u ime tvoje boli koju si osjećao za tri dana tražeći Isusa, i u ime radosti koju si osjećao našavši ga u Hramu zagovaraj nas.

Oče naš… Zdravo Marijo… Slava Ocu…

Čitaj dalje

Donjostubički hodočasnici svetom Josipu

Josipove pahuljice na Zlatnoj liri

Posveta svetom Josipu slavonskih muškaraca i zagorskog dječjeg zbora