Pobožnosti

Pojas svetog Josipa

Nošenje pojasa (cinguluma) u čast određenog sveca stari je običaj, prvi put spominjan za života svete Monike, majke svetog Augustina, a nosio ga je i sveti Dominik, i to u čast svetog Franje. Određe- ne bratovštine i redovničke zajednice također nose pojas kao znak svojih zavjeta redu i zavjeta čistoće. Do danas je pojas s...

Nošenje pojasa (cinguluma) u čast određenog sveca stari je običaj, prvi put spominjan za života svete Monike, majke svetog Augustina, a nosio ga je i sveti Dominik, i to u čast svetog Franje. Određe- ne bratovštine i redovničke zajednice također nose pojas kao znak svojih zavjeta redu i zavjeta čistoće. Do danas je pojas s tri čvora ostao znak redovničkih zavjeta: siromaštva, čistoće i poslušnosti.

Pojas svetog Josipa datira iz 1657. godine, kada je augustinska redovnica u Antwerpenu (Belgija) do- živjela čudotvorno ozdravljenje nakon duge i teške bolesti, i to nakon što je počela nositi pojas u čast svetog Josipa. Pobožnost nošenja pojasa širila se, a ubrzo je postala povezana s bratovštinom svetog Josipa, čije se sjedište nalazilo u crkvi San Rocco u Rimu.

Sedam čvorova na pojasu u čast svetog Josipa označavaju sedam radosti i žalosti svetog Josipa. Nosi se kao opasač koji štiti čistoću i poniznost ili oko ramena za poslušnost. Treba ga blagosloviti svećenik.

Sedam žalosti i sedam radosti svetoga Josipa

Na svakom čvoru pojasa možemo razmatrati o žalostima i radostima svetog Josipa, uz molitvu Oče naš, Zdravo Marijo i Slava Ocu iza svakog razmatranja:

 1. Dvojba svetog Josipa (Mt 1,19) i poruka anđela (Mt 1,20);
 2. Siromaštvo Isusovog rođenja (Lk 2,7) i rođenje Isusovo (Lk 2,7);
 3. Isusovo obrezanje (Lk 2,21)
  i sveto ime Isusovo (Mt 1,25);
 4. Šimunovo proročanstvo kako će mnogi propasti (Lk 2,34) i njegovo proroštvo da će mnogi biti spašeni (Lk 2,34);
 5. Bijeg u Egipat (Mt 2,14)
  i svrgavanje idola (Iz 19,1);
 6. Progonstvo u Egipat (Mt 2,22)
  i život s Marijom i Isusom (Lk 2,39);
 7. Gubitak djeteta Isusa (Luka 2,45)
  i pronalazak Isusa u Hramu (Lk 2,46);

Milosti koje zadobivaju vjernici koji nose pojas svetog Josipa između ostaloga su:

– posebna zaštita svetoga Josipa,
– milost življenja kreposti čistoće,
– milost ustrajnosti,
– posebna pomoć svetog Josipa u času smrti.

Molitva svetom Josipu za čistoću

Sveti Josipe, čuvaru djevičanskih duša, tvojoj su vjernoj skrbi bili povjereni sama nevinost, Isus Krist i Djevica Marija: radi toga dvostrukoga predragog zaloga – Isusa i Marije – molim te da me očuvaš od svake nečistoće da neokaljane duše, čista srca i čistoga tijela uvijek vjerno služim Isusu i Mariji. Čuvaj me od svake grješne misli, pogleda, želje i djela. Daj da u mojoj duši uvijek cvijeta bijeli ljiljan čistoće. Amen.

Pojas svetog Josipa izrađuju časne sestre iz Reda Bosonogih Sestara BD Marije od Gore Karmela iz samostana „Kraljice Karmela“ Brezovica – Zagreb

Odgovara: Nacionalno svetište svetog Josipa, Ruđera Boškovića 36, Karlovac

Blagoslov pojasa na čast svetog Josipa:

Blagoslivlja svećenik:
R: Pomoć je naša u imenu Gospodina. O: Koji stvori nebo i zemlju.
R: Gospodin s vama.
O: I s duhom tvojim.

Pomolimo se.

Gospodine Isuse Kriste, koji udahnjuješ odluku i ljubav djevičanstva i zapovijedaš čistoću, molimo blagost Tvoju, dostoj se blago+sloviti i po+svetiti ove pojase kao obilježje čistoće, da svi, koji se njima opašu za čuvanje čistoće, po zagovoru blaženoga Josipa, zaručnika presvete majke Tvoje, vrše Tebi ugodnu uzdržljivost i drže Tvoje zapovijedi, dobiju oproštenje svojih grijeha, prime zdravlje duše i tijela i postignu život vječni. Koji živiš i kraljuješ s Bogom Ocem u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova.

O: Amen.

Pomolimo se.

Bože milosrdni, Bože blagi, komu se mili sve, što je dobro, bez koga se ništa dobra ne počinje i ništa dobra ne svršuje, čuj blago naše najsmjernije prošnje i brani od mreže svijeta ili od svjetskih želja vjernike svoje, koji se budu pasali pojasom blagoslovljenim u Tvoje sveto ime na čast svetom Josipu i pod njegovom zaštitom, te im podaj, da mogu predani ustrajati u ovoj svetoj nakani i zadobivši oproštenje doći u zajednicu odabranika Tvojih. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu Sinu Tvojem koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog po sve vijeke vjekova.

O: Amen.

Pomolimo se.

Bože, obnovitelju i ljubitelju nevinosti, molimo, da vjernici Tvoji, koji se posluže ovim pojasima, po zagovoru blaženog Josipa, zaručnika presvete Majke Tvoje, budu vazda opasani po bokovima i nose u rukama svojim goruće svijeće; neka tako budu slični ljudima, koji čekaju gospodara svoga, kad će se vratiti sa svadbe, da mu, kada dođe i pokuca, odmah otvore i zavrijede biti primljeni u vječnu radost. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.

O: Amen.

Čitaj dalje

Otvorena izložba „Hrvatski sveci i blaženici u našem narodu” s. Zdravke Milić u Rijeci

Sv. Josip čovjek vrlina kojima Hrvati teže

Komentari Josipovih hodočasnika