Sveti Nikola dolazi svetom Josipu

Pozivamo djecu na večernju misu i na molitvu, možda sveti Nikola posjeti i našu župu. Dobro je biti pripravan. Uobičajeno pobožnost svetom Josipu počinje u 17.45, slijedi misno slavlje u 18.30. Zatim očekujemo svetog Nikolu pri kraju misnog slavalja!