Nedjeljna čitanja

17. nedjelja kroz godinu

Ištite i dat će vam se! Lk 11, 1-13 Jednom je Isus na nekome mjestu molio. Čim presta, reče mu jedan od učenika: »Gospodine, nauči nas moliti kao što je i Ivan naučio svoje učenike.« On im reče: »Kad molite, govorite: Oče! Sveti se ime tvoje! Dođi kraljevstvo tvoje!Kruh naš svagdanji daji nam svaki dan!...

Ištite i dat će vam se!

Lk 11, 1-13

Jednom je Isus na nekome mjestu molio. Čim presta, reče mu jedan od učenika: »Gospodine, nauči nas moliti kao što je i Ivan naučio svoje učenike.« On im reče: »Kad molite, govorite: Oče! Sveti se ime tvoje! Dođi kraljevstvo tvoje!Kruh naš svagdanji daji nam svaki dan! I otpusti nam grijehe naše: ta i mi otpuštamo svakom dužniku svojem! I ne uvedi nas u napast!«


Jednom je Isus na nekome mjestu molio. Čim presta, reče mu jedan od učenika: »Gospodine, nauči nas moliti kao što je i Ivan naučio svoje učenike.« On im reče: »Kad molite, govorite:

Oče! Sveti se ime tvoje! Dođi kraljevstvo tvoje!

Kruh naš svagdanji daji nam svaki dan! I otpusti nam grijehe naše: ta i mi otpuštamo svakom dužniku svojem! I ne uvedi nas u napast!« I reče im: »Tko to od vas ima ovakva prijatelja? Pođe k njemu o ponoći i rekne mu: ’Prijatelju, posudi mi tri kruha. Prijatelj mi se s puta svratio te nemam što staviti preda nj!’ A onaj mu iznutra odgovori: ’Ne dosađuj mi! Vrata su već zatvorena, a dječica sa mnom u postelji. Ne mogu ustati da ti dadnem…’ Kažem vam: ako i ne ustane da mu dadne zato što mu je prijatelj, ustat će i dati mu što god treba zbog njegove bezočnosti. I ja vama kažem: Ištite i dat će vam se! Tražite i naći ćete! Kucajte i otvorit će vam se! Doista, tko god ište, prima; i tko traži, nalazi; i onomu tko kuca, otvorit će se. A koji je to otac među vama: kad ga sin zaište ribu, zar će mu mjesto ribe zmiju dati? Ili kad zaište jaje, zar će mu dati štipavca? Ako dakle vi, iako zli, znate dobrim darima darivati djecu svoju, koliko li će više Otac s neba obdariti Duhom Svetim one koji ga zaištu!«

Riječ Gospodnja.

Poznata je priča kako je prečasni Marijan tražio dozvolu od ondašnjih vlasti za gradnju crkve, a danas Nacionalnog svetišta svetog Josipa. Poznato je da je i u toj stvari, kao i ostalim, bio veoma uporan. Poznato je da je često, više puta tjedno pohađao ondašnju gradsku vlast te se raspitivao i tažio rješenje, odnosno dozvolu za gradnju crkve. Možemo tek pretpostavljati kakvi su ti susreti bili, kako za prečasnog Marijana, kako za uredske djelatnike koji su imali jasne smjernice ondašnjih moćnika. No, naš je prečasni Marijan bio uporan, baš po onoj Isusovoj: Ištite i dat će vam se! Tražite i naći ćete! Kucajte i otvorit će vam se! Kada više nisu znali kako bi se riješili "dosadnog popa" odlučili su dati dozvolu da se crkva gradi. Dozvola je dobivena za gradnju na močvarnom tlu. Neki su mi kazali kako je to bilo kompromisno rješenje, jer nisu očekivali da bi se na močvari mogla graditi bilokakva građevina, a kamo li crkva. Postoji i ona: "Čovjek snuje, a Bog određuje"! Nakon istraživanja IGH saznalo se da se na dubini od 6-10 m nalazi stijena, na toj stijeni bi sagrađena crkva!

Čitaj dalje

Misa zahvalnica Zaštitniku Hrvatske

Otvorena izložba „Hrvatski sveci i blaženici u našem narodu” s. Zdravke Milić u Rijeci

Sv. Josip čovjek vrlina kojima Hrvati teže