Nedjeljna čitanja

31. nedjelja kroz godinu

Po dobroti me svojoj spasi, Gospodine! Iv 6, 37-40 Charlie Chaplina je pred smrt, kad je imao 88 godina, posjetio svećenik: "Neka se Gospodin smiluje vašoj duši", rekao je velečasni. "Zašto ne?" odgovorio mu je Chaplin, "ona ionako pripada njemu."

 

U ono vrijeme: Reče Isus mnoštvu: "Svi koje mi daje Otac doći će k meni, i onoga tko dođe k meni neću izbaciti; jer siđoh s neba ne da vršim svoju volju, nego volju onoga koji me posla. A ovo je volja onoga koji me posla: da nikoga od onih koje mi je dao ne izgubim, nego da ih uskrisim u posljednji dan. Da, to je volja Oca mojega da tko god vidi Sina i vjeruje u njega, ima život vječni i ja da ga uskrisim u posljednji dan."
Riječ Gospodnja

Charlie Chaplina je pred smrt, kad je imao 88 godina, posjetio svećenik: "Neka se Gospodin smiluje vašoj duši", rekao je velečasni. "Zašto ne?" odgovorio mu je Chaplin, "ona ionako pripada njemu."

U Boga smijemo imati pouzdanje koje nadilazi ovaj svijet jer je on vječan, dobar i milosrdan. Njemu pripadamo i pred njega dolazimo na kraju, odnosno cilju našeg života. A on je nas, budući da smo grijehom pali pod vlast smrti, povjerio svome Sinu Isusu Kristu. U današnjem evanđelju Isus potvrđuje da je došao izvršiti volju svoga Oca, a ona je da se svi ljudi spase. U njemu, dakle, imamo spasitelja i otkupitelja. Vjera u njega jamči nam da smo Božji i da ćemo zajedno s njime prispjeti uskrsnuću u posljednji dan.

Kada izgubimo nekoga od naših dragih bližnjih, ne treba nam lažna nada niti puno mudrih riječi, potrebna nam je blizina i potpora u tuzi i potreban nam je Bog. Vjera u Boga daje sigurnost našoj nadi u uskrsnuće, u pobjedu nad smrću. Neka nam na ovaj Dušni dan kada se prisjećamo i molimo za sve vjernike pokojnike, kao i za naše drage preminule, bude utjeha Isusova riječ da je Božja volja da se spasimo. Smrt ne oduzima našu nadu u život, već nas potiče da sada u vjeri svoje oči usmjerimo prema našem vječnom domu s Bogom, Isusovim i našim Ocem u nebeskom kraljevstvu.

 

 

Čitaj dalje

Župni listić 3. uskrsna nedjelja 14.4.2024.

Život je neprekidna borba dobra i zla

Emaus svećenika Karlovačkog dekanata