Nedjeljna čitanja

2. Uskrsna nedjelja

Nakon osam dana dođe Isus. Iv 20, 1-9 Uvečer toga istog dana, prvog u tjednu, dok su učenici u strahu od Židova bili zatvorili vrata, dođe Isus, stane u sredinu i reče im: »Mir vama!« To rekavši, pokaza im svoje ruke i bok. I obradovaše se učenici vidjevši Gospodina. Isus im stoga ponovno reče: »Mir vama! Kao što mene posla Otac i ja šaljem vas.«

 

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

Uvečer toga istog dana, prvog u tjednu, dok su učenici u strahu od Židova bili zatvorili vrata, dođe Isus, stane u sredinu i reče im: »Mir vama!« To rekavši, pokaza im svoje ruke i bok. I obradovaše se učenici vidjevši Gospodina. Isus im stoga ponovno reče: »Mir vama! Kao što mene posla Otac i ja šaljem vas.« To rekavši, dahne u njih i kaže im: »Primite Duha Svetoga. Kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se; kojima zadržite, zadržani su im.«

Ali Toma zvani Blizanac, jedan od dvanaestorice, ne bijaše s njima kad dođe Isus. Govorili su mu dakle drugi učenici: »Vidjeli smo Gospodina!« On im odvrati: »Ako ne vidim na njegovim rukama biljeg čavala i ne stavim svoj prst u mjesto čavala, ako ne stavim svoju ruku u njegov bok, neću vjerovati.«

I nakon osam dana bijahu njegovi učenici opet unutra, a s njima i Toma. Vrata bijahu zatvorena, a Isus dođe, stade u sredinu i reče: »Mir vama!« Zatim će Tomi: »Prinesi prst ovamo i pogledaj mi ruke! Prinesi ruku i stavi je u moj bok i ne budi nevjeran, nego vjeran.« Odgovori mu Toma: »Gospodin moj i Bog moj!« Reče mu Isus: »Budući da si me vidio, povjerovao si. Blaženi koji ne vidješe, a vjeruju!«

Isus je pred svojim učenicima učinio i mnoga druga znamenja koja nisu zapisana u ovoj knjizi. A ova su zapisana da vjerujete: Isus je Krist, Sin Božji, i da vjerujući imate život u imenu njegovu.

Riječ Gospodnja.

Uvjeren sam da je tekst današnjeg Evanđelja jedan od najpoznatijih dijelova sv. Pisma. Ne samo to, prešao je i u poslovice! Zar nismo često čuli kad nekoga ne možemo u nešto uvjeriti da je nevjerni Toma. Ovo Evanđelje imalo je za cilj novokrštenike kao i sve vjernike uvjeriti u istinitost Isusova uskrsnuća. Istina o uskrsnuću u zajednici Isusovih učenika polako se razvijala, a najbolji primjer je Toma. Učenici prvo od žena doznaju za uskrsnuće, ali sumnjaju, zatim traže dokaze, a nakon susreta s Uskrslim ispovijedaju svoju vjeru i konačno hrabro drugima govore o uskrsnuću. To je "recept" i nama da se u molitvama i sakramentima Crkve susrećemo s Isusom, a kad ga susretnemo da ga hrabro u osobnom kao i društvenom životu svjedočimo "ne riječju i jezikom, već djelom i istinom" jer upravo po tome će ljudi znati da smo Isusovi učenici. Životom ispovjedimo hrabro s apostolom Tomom "Gospodin moj i Bog moj"!

Čitaj dalje

Župni listić 3. uskrsna nedjelja 14.4.2024.

Život je neprekidna borba dobra i zla

Emaus svećenika Karlovačkog dekanata