Nedjeljna čitanja

3. nedjelja kroz godinu

Danas se ispunilo ovo Pismo. Lk 1, 1-4;4,14-21 Početak svetog Evanđelja po Luki. Kad već mnogi poduzeše sastaviti izvješće o događajima koji se ispuniše među nama – kako nam to predadoše oni koji od početka bijahu očevici i sluge Riječi – pošto sam sve, od početka, pomno ispitao, naumih i ja tebi, vrli Teofile, sve po redu napisati da se tako osvjedočiš o pouzdanosti svega u čemu si poučen.

 

Početak svetog Evanđelja po Luki

Kad već mnogi poduzeše sastaviti izvješće o događajima koji se ispuniše među nama – kako nam to predadoše oni koji od početka bijahu očevici i sluge Riječi – pošto sam sve, od početka, pomno ispitao, naumih i ja tebi, vrli Teofile, sve po redu napisati da se tako osvjedočiš o pouzdanosti svega u čemu si poučen.

U ono vrijeme: Isus se u snazi Duha vrati u Galileju te glas o njemu puče po svoj okolici. I slavljen od sviju, naučavaše po njihovim sinagogama.

I dođe u Nazaret, gdje bijaše othranjen. I uđe po svom običaju na dan subotni u sinagogu te ustane čitati. Pruže mu Knjigu proroka Izaije. On razvije knjigu i nađe mjesto gdje stoji napisano: »Duh Gospodnji na meni je jer me pomaza! On me posla blagovjesnikom biti siromasima, proglasiti sužnjima oslobođenje, vid slijepima, na slobodu pustiti potlačene, proglasiti godinu milosti Gospodnje.«

Tada savi knjigu, vrati je poslužitelju i sjede. Oči sviju u sinagogi bijahu uprte u njega. On im progovori: »Danas se ispunilo ovo Pismo što vam još odzvanja u ušima.«

Riječ Gospodnja.

Proteklih nedjelja slušali smo izvještaje o početku Isusova javnog djelovanja. Prvo dolazi krštenje na rijeci Jordanu gdje Ivan Krstitelj krsti Isusa i njega pokazuje kao jaganjca Božjeg koji oduzima grijehe svijeta. Čuje se Očev glas;"Ovo je Sin moj ljubljeni u njemu mi sva milina. Njega slušajte" Zatim Isus okuplja učenike koji će mu biti svjedoci do nakraj zemlje. S učenicima dolazi u Kanu Galilejsku gdje čini prvi "znak", čudo, pretvara vodu u vino, s ciljem da njegovi učenici vjeruju da je on doista Mesija – Spasitelj svijeta. Nakon toga dolaze brojni znakovi, čitaj čudesa. U današnjem Evanđelju Isus se vjerskim ljudima predstavlja kao Spasitelj čitajući proročanstvo proroka Izaije koji je točno, nadahnut Duhom Božjim opisao koje će znakove davati obećani Spasitelj svakoga čovjeka; "vid slijepima, na slobodu pustiti potlačene, proglasiti godinu milosti Gospodnje". Isus je sve te znakove davao tj. sva ta čudesa činio ali opet brojni njegovi suvremenici bili su gluhi i slijepi za njegove znakove! Svi smo mi često također gluhi i slijepi za čudesa koja Bog čini po nama, u nama i oko nas. Molimo Gospodina da nam daruje vjeru da vidimo silna djela Božja koja se događaju u nama i oko nas.

Čitaj dalje

Prvopričesničko slavlje

Otvoreni 16. Dani hrvatskih svetaca i blaženika u Križevcima

Biti svećenik nezasluženi je Božji dar