Nedjeljna čitanja

19. nedjelja kroz godinu

Ja sam kruh života koji siđoh s neba. Iv 6, 41-51 U ono vrijeme: Židovi mrmljahu protiv Isusa što je rekao: »Ja sam kruh koji je sišao s neba.« Govorahu: »Nije li to Isus, sin Josipov? Ne poznajemo li mu oca i majku? Kako sada govori: ’Sišao sam s neba?’«

 

U ono vrijeme: Židovi mrmljahu protiv Isusa što je rekao: »Ja sam kruh koji je sišao s neba.« Govorahu: »Nije li to Isus, sin Josipov? Ne poznajemo li mu oca i majku? Kako sada govori: ’Sišao sam s neba?’«

Isus im odvrati: »Ne mrmljajte među sobom! Nitko ne može doći k meni ako ga ne povuče Otac koji me posla; i ja ću ga uskrisiti u posljednji dan. Pisano je u Prorocima: Svi će biti učenici Božji. Tko god čuje od Oca i pouči se, dolazi k meni. Ne da bi tko vidio Oca, doli onaj koji je kod Boga; on je vidio Oca. Zaista, zaista, kažem vam: tko vjeruje, ima život vječni. Ja sam kruh života. Očevi vaši jedoše u pustinji manu i pomriješe. Ovo je kruh koji silazi s neba: da tko od njega jede, ne umre. Ja sam kruh živi koji je s neba sišao. Tko bude jeo od ovoga kruha, živjet će uvijeke. Kruh koji ću ja dati tijelo je moje – za život svijeta.«

 Riječ Gospodnja.

Hrana koju blagujemo kod svete mise je kruh o kojemu govori današnje evanđelje, to je blagoslovljeni kruh koji smijemo blagovati kao vrhunac misnog slavlja, kruh koji se nalazi u središtu našeg kršćanskog života, a o tom kruhu čuli samo danas Isusa ovako govoriti: "Ovo je kruh koji silazi s neba: da tko od njega jede, ne umre. Tko bude jeo od ovoga kruha, živjet će uvijeke. Kruh koji ću ja dati tijelo je moje – za život svijeta."

Te su riječi Isusovim slušateljima bile sablazan, no vjerujem da su nama one razlog velike utjehe i ohrabrenja. Mi po Isusu, tj. po pričesti njegovim tijelom, putujemo u nebo.

Imamo priliku hraniti se kod Božjeg stola često. Velika je čast moći redovito slaviti euharistiju i jesti od nje u vjeri da nas po njoj Isus privlači bliže Bogu Ocu, da po njoj primamo snagu za život, da po njoj rastemo u ljubavi za bližnje, da izdržavamo sve kušnje i tegobe življenja i da se po njoj mijenjamo, posvećujemo, suobličujemo Isusu Kristu, Jedinorođenome Božjem Sinu.

Čitaj dalje

Molitveni hod Gradu za rođendani Karlovčanima na blagoslov

Župni listić 14. nedjelja kroz godinu 7.7.2024.

Novi broj Glasnika svetog Josipa