Nedjeljna čitanja

10. nedjelja kroz godinu

Sotoni je došao kraj. Mk 3, 20-35 U ono vrijeme: Dođe Isus u kuću. Opet se skupi toliko mnoštvo da nisu mogli ni jesti. Čuvši to, dođoše njegovi da ga obuzdaju jer se govorilo: »Izvan sebe je!« I pismoznanci što siđoše iz Jeruzalema govorahu: »Beelzebula ima, po poglavici đavolskom izgoni đavle.«

 

U ono vrijeme: Dođe Isus u kuću. Opet se skupi toliko mnoštvo da nisu mogli ni jesti. Čuvši to, dođoše njegovi da ga obuzdaju jer se govorilo: »Izvan sebe je!« I pismoznanci što siđoše iz Jeruzalema govorahu: »Beelzebula ima, po poglavici đavolskom izgoni đavle.«

A on ih dozva pa im u prispodobama govoraše: »Kako može Sotona Sotonu izgoniti? Ako se kraljevstvo u sebi razdijeli, ono ne može opstati. Ili: ako se kuća u sebi razdijeli, ona ne može opstati. Ako je dakle Sotona sam na sebe ustao i razdijelio se, ne može opstati, nego mu je kraj. Nitko, dakako, ne može u kuću jakoga ući i oplijeniti mu pokućstvo ako prije jakoga ne sveže. Tada će mu kuću oplijeniti! Doista, kažem vam, sve će se oprostiti sinovima ljudskima, koliki god bili grijesi i hule kojima pohule. No pohuli li tko na Duha Svetoga, nema oproštenja dovijeka; krivac je grijeha vječnoga.« Jer govorahu: »Duha nečistoga ima.«

I dođu majka njegova i braća njegova. Ostanu vani, a k njemu pošalju neka ga pozovu. Oko njega je sjedjelo mnoštvo. I reknu mu: »Eno vani majke tvoje i braće tvoje, traže te!« On im odgovori: »Tko je majka moja i braća moja?« I okruži pogledom po onima što su sjedjeli oko njega u krugu i kaže: »Evo majke moje, evo braće moje! Tko god vrši volju Božju, on mi je brat i sestra i majka.«

Riječ Gospodnja.

U prezentiranom evanđeoskom odlomku Isus je dotaknu nekoliko tema. U prvom odlomku vidimo kako mnoštvo hrli za Isusom, a oni najbliži oko njega ga ne razumiju. Očito je htio proći ono što mnogi od nas prolaze – neshvaćanje i nerazumijevanje najbližih. U dugom odlomku im pokušava rastumačiti, dati dokaze da su njihove tvrdnje krive i završavao tumačenjem grijeha protiv Duha Svetoga koji se ne oprašta. Grijeh protiv Duha Svetoga jest grijeh u kojem osoba pored očitih dokaza Božje prisutnosti tog istog Boga ignorira. I dokle god traje ta "ignoracija" traje i grijeh, no povjeruje li čovjek grije protiv Duha Svetoga nestaje. Upravo se to dogodilo pred Isusom. Pored tolikih čudesa oni ne vjeruju već ga nazivaju pogrdnim imenima. A Krist i u takvim teškim trenucima neshvaćanja okoline, svojom braćom i sestrama progalšava sve one koji vrše volju Božju!

Čitaj dalje

Župni listić 3. uskrsna nedjelja 14.4.2024.

Život je neprekidna borba dobra i zla

Emaus svećenika Karlovačkog dekanata