Nedjeljna čitanja

Presv. Trojstvo

Krstite ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Mt 28, 16-20 U ono vrijeme: Jedanaestorica pođoše u Galileju na goru kamo im je naredio Isus. Kad ga ugledaše, padoše ničice preda nj. A neki posumnjaše.

 

U ono vrijeme: Jedanaestorica pođoše u Galileju na goru kamo im je naredio Isus. Kad ga ugledaše, padoše ničice preda nj. A neki posumnjaše. Isus im pristupi i prozbori:

»Dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji! Pođite dakle i učinite mojim učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga i učeći ih čuvati sve što sam vam zapovjedio!

I evo, ja sam s vama u sve dane – do svršetka svijeta.«

Riječ Gospodnja.

Kršćani su od početka vjerovali u Boga Oca koji je stvoritelj i kojemu se obraćaju molitvom Oče naš, kako ih je naučio Isus Krist. Kršćani su također od početka vjerovali da je Isus jedinorođeni Sin Božji, spasitelj, onaj koji je uskrsnuo od mrtvih i uzašao na nebo. Jednako tako, ispunjeni Duhom Svetim, od početka su vjerovali da je on snaga i prisutnost Božja. Baštineći židovsku dogmu o jednoboštvu, nisu pritom vjerovali u tri Boga već u jednog Boga iako su Bogom nazivali svakoga od Trojice i tako je nastao nauk o Trojstvu čija je najklasičnija definicija: 1 Bog u 3 osobe.

Nama se čini lako shvatiti tko je Bog Otac, tko je Bog Sin, a tko Bog Duh Sveti ako ih promatramo odvojeno, jer nam je Božja objava iz Svetog Pisma po tradiciji Crkve, vrlo bliska i poznata, a danas, na  blagdan Presvetog Trojstva, lijepa je prigoda da razmišljamo i razmatramo kako su njih troje zapravo jedno.

Trojstvo možemo usporediti i objasniti s mnoštvom različitih slika. Meni vrlo lijepa slika je da je Bog poput stabla: Bog Otac je korijen, Sin je deblo i grane stabla, a Duh Sveti su plodovi. No takve usporedbe su samo površni slikoviti prikazi. Pravo Presveto Trojstvo veće je od svake usporedbe. Čak i samim tim što kažemo Otac i Sin i Duh Sveti mi koristimo slike kako bismo što bolje razumjeli Svemogućeg Boga. On se nama objavio kao Trojstvo i mi mu tako prilazimo, no nitko ne zna Boga jer nitko nije veći od njega.

Čitaj dalje

“Hvaljen Isus i Marija” Radio Sljemena i Maranatha pri svetom Josipu

Josipovi hodočasnici iz svih krajeva Hrvatske

Župni listić 3. uskrsna nedjelja 14.4.2024.