Nedjeljna čitanja

Uskrs

Trebalo je da Isus ustane od mrtvih. Iv 20, 1-9 U ono vrijeme: Uze Isus sa sobom Petra, Jakova i Ivana i povede ih na goru visoku, u osamu, same, i preobrazi se pred njima. I haljine mu postadoše sjajne, bijele veoma – nijedan ih bjelilac na zemlji ne bi mogao tako izbijeliti.

Prvog dana u tjednu rano ujutro, još za mraka, dođe Marija Magdalena na grob i opazi da je kamen s groba dignut. Otrči stoga i dođe k Šimunu Petru i drugom učeniku, kojega je Isus ljubio, pa im reče: »Uzeše Gospodina iz groba i ne znamo gdje ga staviše.«

Uputiše se onda Petar i onaj drugi učenik i dođoše na grob. Trčahu obojica zajedno, ali onaj drugi učenik prestignu Petra i stiže prvi na grob. Sagne se i opazi povoje gdje leže, ali ne uđe. Uto dođe i Šimun Petar koji je išao za njim i uđe u grob. Ugleda povoje gdje leže i ubrus koji bijaše na glavi Isusovoj, ali nije bio uz povoje, nego napose svijen na jednome mjestu. Tada uđe i onaj drugi učenik koji prvi stiže na grob i vidje i povjerova. Jer oni još ne upoznaše Pisma da Isus treba da ustane od mrtvih.
Riječ Gospodnja.

U današnjem evanđelju ne nalazimo uskrsloga Isusa: imamo samo prazan grob i ljude koji preplašeno trče simo tamo ne znajući gdje je tijelo Gospodinovo. Marija Magdalena, žalosna, misli da je netko ukrao Isusovo tijelo. Isto i apostol Petar, gleda prazan grob, ali ne zna što se s Isusom dogodilo. Jedini koji je povjerovao u uskrsnuće bio je neimenovani učenik, za kojeg se navodi da ga je Isus ljubio. Za vjeru u uskrsnuće nisu dovoljne emocije i ljubav, nisu dovoljni niti razum i logika: za vjeru je potreban drugačiji pogled na stvarnost koji ne možemo steći sami – vjera je dar koji primamo od Boga. Posljednje Isusove riječi na ovom svijetu, prije nego što je umro na križu, bile su: Dovršeno je. Što je dovršeno? Dovršeno je Božje stvaranje svijeta: svanuo je novi, osmi dan, dan uskrsnuća za cijeli svijet, Krist na križu, privući će k sebi i konačno k Bogu, sve ljude. Zahvalni za dar vjere kojom vidimo Uskrsnuće u praznom grobu Isusovu, slavimo ovaj blagdan i slavimo život koji imamo od Boga na ovome svijetu, a sada, po uskrsnuću Kristovu, imamo ga i za neprolazno nebesko kraljevstvo. Idimo svijetom svjedočeći uskrsnu vjeru i pomažući da Bog postane vidljiviji svima koji su potrebni njegove uskrisujuće prisutnosti. Sretan vam Uskrs!

Čitaj dalje

Bog je puno bliži nama samima nego mi sami

Prvi odbojkaški turnir Krizmanica Karlovačkog dekanata osvojile krizmanice s Dubovca

Župni listić 1. korizmena nedjelja 18.2.2024.