Nedjeljna čitanja

4. nedjelja kroz godinu

Učio ih je kao onaj koji ima vlast. Mk 1, 21-28 U gradu Kafarnaumu Isus u subotu uđe u sinagogu i poče naučavati. Bijahu zaneseni njegovim naukom. Tâ učio ih je kao onaj koji ima vlast, a ne kao pismoznanci. A u njihovoj se sinagogi upravo zatekao čovjek opsjednut nečistim duhom. On povika: »Što ti imaš s nama, Isuse Nazarećanine?

U gradu Kafarnaumu Isus u subotu uđe u sinagogu i poče naučavati. Bijahu zaneseni njegovim naukom. Tâ učio ih je kao onaj koji ima vlast, a ne kao pismoznanci. A u njihovoj se sinagogi upravo zatekao čovjek opsjednut nečistim duhom. On povika: »Što ti imaš s nama, Isuse Nazarećanine? Došao si da nas uništiš? Znam tko si: Svetac Božji!« Isus mu zaprijeti: »Umukni i iziđi iz njega!« Nato nečisti duh potrese njime pa povika iz svega glasa i iziđe iz njega. Svi se zaprepastiše te se zapitkivahu: »Što li je ovo? Nova li i snažna nauka! Pa i samim nečistim dusima zapovijeda, i pokoravaju mu se.« I pročulo se odmah o njemu posvuda, po svoj okolici galilejskoj. Riječ Gospodnja.

Evanđelist nam u današnjem evanđelju opisuje Isusovo čudo izgona zloduha u sinagogi. Kako ljudima onoga vremena, tako i nama, ovo želi reći da je Isus snažniji od svakog zla. Isus je istjerao nečistog duha i oslobodio opsjednutog čovjeka od Zla u njemu. I mi bismo željeli osjetiti to oslobođenje, željeli bismo jednom zauvijek pobijediti zlo u nama.

Đavao nastoji ovladati svakim od nas kušajući našu vjeru, vodeći nas u grijeh. To je veliko pitanje: Kako da mi ljudi kontroliramo tamu u nama, kako da pobijedimo đavla? Da bi dobro u nama pobijedilo potrebno se je povezati s Isusom, primiti ga u sebe, otvoriti mu vrata, dopustiti mu da djeluje iz naše nutrine i pomogne nam izbaciti zlo koje je u nama.

Prava i konačna pobjeda nad svakim zlom dogodila se u Isusovoj žrtvi na križu, po njegovoj smrti i uskrsnuću. Sve dok i sami ne proživimo ta otajstva s njime, žuđeni život u savršenoj dobroti, miru, radosti i ljubavi, ostat će neispunjen. Ipak, Isusova moć je s nama i čudo oslobađanja od tamnih sila koje nas napadaju i iskušavaju, ponavlja se i danas dok molimo: Izbavi nas od zla Gospodine Isuse.

Čitaj dalje

Otvorena izložba „Hrvatski sveci i blaženici u našem narodu” s. Zdravke Milić u Rijeci

Sv. Josip čovjek vrlina kojima Hrvati teže

Komentari Josipovih hodočasnika