Nedjeljna čitanja

32. nedjelja kroz godinu

  Bog nije Bog mrtvih, nego živih. Lk20,27-38 U ono vrijeme: Pristupe neki od saduceja koji niječu uskrsnuće i upitaše Isusa: »Učitelju! Mojsije nam napisa: Umre li bez djece čiji brat koji imaše ženu, neka njegov brat uzme tu ženu te podigne porod bratu svomu. Bijaše tako sedmero braće.«

U ono vrijeme: Pristupe neki od saduceja koji niječu uskrsnuće i upitaše Isusa: »Učitelju! Mojsije nam napisa: Umre li bez djece čiji brat koji imaše ženu, neka njegov brat uzme tu ženu te podigne porod bratu svomu. Bijaše tako sedmero braće. Prvi se oženi i umrije bez djece. Drugi uze njegovu ženu, onda treći; i tako redom sva sedmorica pomriješe ne ostavivši djece. Naposljetku umrije i žena. Kojemu će dakle od njih ta žena pripasti o uskrsnuću? Jer sedmorica su je imala za ženu.«

Reče im Isus: »Djeca se ovog svijeta žene i udaju. No oni koji se nađoše dostojni onog svijeta i uskrsnuća od mrtvih niti se žene niti udaju. Zaista, ni umrijeti više ne mogu: anđelima su jednaki i sinovi su Božji jer su sinovi uskrsnuća.«

»A da mrtvi ustaju, naznači i Mojsije kad u odlomku o grmu Gospodina zove Bogom Abrahamovim, Bogom Izakovim i Bogom Jakovljevim. A nije on Bog mrtvih, nego živih. Tà svi njemu žive!« 

Riječ Gospodnja.

Ovih dana obilazili smo groblja, palili svijeće, prisjećali se naših pokojnika. Brojni od nas stojeći pred grobovima naših bližnjih vjerojatno su se pitali, možda ne direktno, ali to pitanje živi negdje u nama: Da li je ovo stvarno kraj? Da li je ova grobna ploča točka na ljudski život? Da li ima života i nakon smrti i da li je moguće da čovjek uskrsne kako to propovijedaju svećenici, Crkva? To pitanje o uskrsnuću i vječnome životu stara ja kao i čovječanstvo i na to pitanje mora svatko riječju i djelom dati odgovor. Saduceji, vjersko – politička stranka u tadašnjem Izraelu, bili su najobrazovaniji dio tadašnjeg izraelskog društva. Dobro su se slagali sa susjednim narodima, govorili su nekoliko svjetskih jezika. Oni nisu vjerovali u uskrsnuće. Njima uskrsnuće nije potrebno! Oni su razmišljali da je dostatno na zemlji dobro živjeti i da će Bog sve one koji su njegovi već na zemlji nagraditi bogatstvom, znanjem, zdravljem… Zar i danas ljudi od znanosti i bogati ne misle kao i ti saduceji!? No Isus je propovijedao uskrsnuće, život vječni. Kad je njegov prijatelj Lazar umro nakon tri dana ga je uskrisio. No puno važnije sam je prorekao i za sebe da će uskrsnuti treći dan što je i učinio. Zato s djelotvornom vjerom i mi molimo Gospodina da ono što u Vjerovanju pod misom ispovijedamo riječima “ U uskrsnuće mrtvih“ sa radošću i dočekamo. 

Čitaj dalje

Prvopričesničko slavlje

Otvoreni 16. Dani hrvatskih svetaca i blaženika u Križevcima

Biti svećenik nezasluženi je Božji dar