Nedjeljna čitanja

25. nedjelja kroz godinu

  Ne možete služiti Bogu i bogatstvu. Lk16,1-13 U ono vrijeme: Govoraše Isus svojim učenicima: »Bijaše neki bogat čovjek koji je imao upravitelja. Ovaj je bio optužen pred njim kao da mu rasipa imanje. On ga pozva pa mu reče: 'Što to čujem o tebi?«

U ono vrijeme: Govoraše Isus svojim učenicima: »Bijaše neki bogat čovjek koji je imao upravitelja. Ovaj je bio optužen pred njim kao da mu rasipa imanje. On ga pozva pa mu reče: 'Što to čujem o tebi? Položi račun o svom upravljanju jer više ne možeš biti upravitelj!' Nato upravitelj reče u sebi: 'Što da učinim kad mi gospodar moj oduzima upravu? Kopati? Nemam snage. Prositi? Stidim se. Znam što ću da me prime u svoje kuće kad budem maknut s uprave.' I pozva dužnike svoga gospodara, jednog po jednog. Upita prvoga: 'Koliko duguješ gospodaru mojemu?' On reče: 'Sto bata ulja.' A on će mu: 'Uzmi svoju zadužnicu, sjedni brzo, napiši pedeset.' Zatim reče drugomu: 'A ti, koliko ti duguješ?' On odgovori: 'Sto korâ pšenice.' Kaže mu: 'Uzmi svoju zadužnicu i napiši osamdeset.' I pohvali gospodar nepoštenog upravitelja što snalažljivo postupi jer sinovi su ovoga svijeta snalažljiviji prema svojima od sinova svjetlosti. I ja vama kažem: napravite sebi prijatelje od nepoštena bogatstva pa kad ga nestane da vas prime u vječne šatore. Tko je vjeran u najmanjem, i u najvećem je vjeran; a tko je u najmanjem nepošten, i u najvećem je nepošten. Ako dakle ne bijaste vjerni u nepoštenom bogatstvu, tko li će vam istinsko povjeriti? I ako u tuđem ne bijaste vjerni, tko li će vam vaše dati? Nijedan sluga ne može služiti dvojici gospodara. Ili će jednoga mrziti, a drugoga ljubiti; ili će uz jednoga prianjati, a drugoga prezirati. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu.« 

Riječ Gospodnja.

Kada čitamo današnje evanđelje o nepoštenom upravitelju imamo osjećaj kao da je na neki način prepričana naša društvena situacija gdje sve vrvi od nepoštenih upravitelja. Isusu sigurno ne želi svoje učenika potaknuti na nepoštenje! Koja je pozadina ove pohvale nepoštenog upravitelja? Prvo valja primijetiti da je upravitelj optužen da rasipa, loše gospodari sa imanjem. On je očigledno kako bi danas rekli sebi pogodovao. No u trenutku optužbe on počinje rasipati imanje, dijeleći drugima, smanjujući njihove dugove. I dalje rasipa, ali ne više za sebe već za druge- milosrdna rasipnost . Taj upravitelj je odjednom milosrdno rasipan prema ljudima,snalažljiv je u pronalaženju načina da pomogne drugima upravo onako kako je Otac naš nebeski u svom milosrđu rasipan, snalažljiv da pomogne rasipnim sinovima da ne propadnu. Nekad i mi možemo pomisliti da je Bog „nepošten“! Koliko puta smo rekli ili pomislili; evo Bože ja ispunjavam tvoje zapovijedi, a imam tolike nevolje, a oni koji do tvojih zapovijedi uopće ne drže ništa, kako njima dobro ide! Bog je strpljiv sa grešnicima , dopušta da se neka zla duže vremena događaju, daje svakom nepoštenom drugu priliku, ali ne smijemo zaboraviti da jednoga trenutka traži i račun. Nadalje kad promišljamo o ovoj Isusovoj prispodobi možemo se kroz život naći u situaciji nepoštena upravitelja, kao i gospodara, a još više dužnika. Koliko smo puta loše upravljali sa darovima i prilikama koje nam Bog daje, ali On i dalje nam uvijek daje novu priliku. Iskoristimo je!  

Čitaj dalje

Župni listić 4. uskrsna nedjelja 21.4.2024.

Slavonci, Dalmatinci i Posavci pri svetom Josipu

“Hvaljen Isus i Marija” Radio Sljemena i Maranatha pri svetom Josipu