Nedjeljna čitanja

20. nedjelja kroz godinu

  Nisam došao mir dati, nego razdjeljenje. Lk12,49-53 U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Oganj dođoh baciti na zemlju pa što hoću ako je već planuo! Ali krstom mi se krstiti i kakve li muke za me dok se to ne izvrši! Mislite li da sam došao mir dati na zemlji?«

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Oganj dođoh baciti na zemlju pa što hoću ako je već planuo! Ali krstom mi se krstiti i kakve li muke za me dok se to ne izvrši! Mislite li da sam došao mir dati na zemlji? Nipošto, kažem vam, nego razdjeljenje. Ta bit će odsada petorica u jednoj kući razdijeljena: razdijelit će se trojica protiv dvojice i dvojica protiv trojice – otac protiv sina i sin protiv oca, mati protiv kćeri i kći protiv matere, svekrva protiv snahe i snaha protiv svekrve.« 

Riječ Gospodnja.

Uvjeren sam da ovo evanđelje djeluje dosta zbunjujuće. Zar nismo naviknuli promišljati o Isusu kao o knezu mira? Zar sam nije rekao u blaženstvima: Blaženi mirotvorci oni će se sinovima Božjim zvati? Zar sam Isus nije toliko puta smirivao svoje apostole kada su se dijelili. Zar sam Isus nije u svojoj Velikosvećeničkoj molitvi molio za jedinstvo među svojim učenicima? Kako sad to slušamo u evanđelju da govori o: ognju, razdjeljenju među sinovima, majkama, svekrvama, snahama… Sve nas to zbunjuje! No koja je pozadina Isusovih riječi? U čemu je poruka o razdjeljenju? Uvijek iznova valja podsjetiti na osnovnu misao Isusovih propovijedi, a to je kraljevstvo Božje! Kraljevstvo Božje je ono što Isus propovijeda na razne načine i za čim čovjek treba najviše težiti. Isus je uvijek iznova riječima i čudima ljude pozivao u Božje kraljevstvo. Ta sam je rekao: Tražite najprije Božje kraljevstvo, a sve ostalo će vam se nadodati. Na jednom mjestu išao je još i dalje kad je rekao: Tko više voli svog oca ili majku, brata ili sestru nije mene dostojan. Premda znamo koliko je važno ući u to Božje kraljevstvo čovjek je uvijek razdjeljen između ovoga svijeta u kojem živimo i kojeg često precjenjujemo i Božjeg kraljevstva. Zaboravljamo da je domovina naša na nebesima i uporno gledamo samo na ovozemaljske stvari. Zar onda nismo razdjeljeni? Brojni Isusovi učenici prije nas imali su istu muku, ali kroz brojne nevolje ušli su u Božje kraljevstvo. Ovih dana proslavili smo Gospu. Kroz koliko je nevolja ona prolazila da bi ušla u Božje kraljevstvo, a nakon nje i brojni drugi sveci. Riječima i djelima odijelili su se od zamamnog, grešnoga svijeta i oduševljeno stupali prema Božjem kraljevstvu. Najkraće rečeno prema današnjem evanđelja jasno je da sve što nas dijeli od kraljevstva Božjega valja izbjegavati i od toga se iz dana u dan odijeliti. Da li je to lako? Nije! Da li je moguće? Sveci nam govore: Svakako!

Čitaj dalje

Župni listić 3. uskrsna nedjelja 14.4.2024.

Život je neprekidna borba dobra i zla

Emaus svećenika Karlovačkog dekanata