Nedjeljna čitanja

Presveto Trojstvo

  Sve što ima Otac, moje je; Duh Sveti od mojega će uzimati i navješćivati vama. Iv16, 12-15 U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Još vam mnogo imam kazati, ali sada ne možete nositi. No kada dođe on – Duh istine – upućivat će vas u svu istinu«

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Još vam mnogo imam kazati, ali sada ne možete nositi. No kada dođe on – Duh istine – upućivat će vas u svu istinu; jer neće govoriti sam od sebe, nego će govoriti što čuje i navješćivat će vam ono što dolazi. On će mene proslavljati jer će od mojega uzimati i navješćivati vama. Sve što ima Otac moje je. Zbog toga vam rekoh: od mojega uzima i – navješćivat će vama.«

Riječ Gospodnja.

Tijekom godineuglavnom slavimodogađaje iz Isusova života , povijesti Crkve ili života svetaca, ali današnjom svetkovinom slavimo istinu naše vjere. Svetkovinom Presvetog Trojstva slavimo i želimo razmišljati o temeljnoj istini naše vjere i koja je od početka bila teško shvatljiva. Mi vjerujemo da je Boga jedan, ali u tri osobe. Otac koji je sve stvorio, Sin koji nas je otkupio i koji je utjelovljena Riječ Očeva i konačno Duh Sveti, o kome smo posebno razmišljali prošle nedjelje. Teško je to shvatiti! Židovi kroz cijeli Stari Zavjet naglašavaju Jahvu kao jednoga jedinoga Boga, poganski narodi imaju za svaku zemaljsku pojavu neko božanstvo, a mi kršćani se križamo u ime Oca i Sina i Duha Svetoga i ispovijedamo vjeru u jednoga Boga i opet Trojstvo. U povijesti Crkve trebalo je cijelo 4. stoljeće da se pokuša objasniti ta vjerska istina i nju svaki puta na nedjeljnim  misama ponavljamo izgovarajući Vjerovanje. Isus je Boga nazivao Nebeskim Ocem i stoga nas je naučio molitvu Očenaša. Toliko puta je rekao: Otac i ja jedno smo ili na drugom mjestu: Tko je vidio mene vidio je i Oca! To je jedinstvo Oca i Sina,a u trenutku prelaza k Ocu, Isus šalje Duha Svetoga koji će nas kao Crkvu voditi i dozivati nam u pamet sve što je Isus naučavao . Evo zato mi ispovijedamo vjeru u jednoga Boga i klanjamo se vječnom i nedjeljivom Trojstvu! Jedan svetac pozvao se na izjavi sv. Ivana apostola koji opisuje Boga kao ljubav i govori:  Ljubav se uvijek želi razlijevati, pokazivati na različite načine pa svetac nastavlja, da Bog nas voli kao nebeski Otac, ali toliko ima ljubavi da želi postati dio od nas pa se utjelovljuje i postaje Sin Čovječji, a ujedno i naš brat i konačno želi biti u svakom živom stvoru jer Duha nam je svoga dao! Ako je Bog toliko ljubi nas, zar mi ne bi trebali pokazivati kako već možemo i ljubav prema Njemu?  Ne samo da nas Bog voli već i on želi da s njime surađujemo. Kada radom mijenjamo svijet mi nalikujemo na Boga Oca Stvoritelja, kad služimo čovjeku, nalikujemo na Boga Sina Isusa Krista koji je došao služiti čovječanstvu i pokazati nam put prema Ocu i konačno kad širimo evanđelje i živimo duhovnim životom nalikujemo na Duha Svetoga. To je vjera Crkve koju današnjom svetkovinom ispovijedamo kojom se dičimo i nju svaku i put kada se prekrižimo potvrđujemo. 

Čitaj dalje

Misa zahvalnica Zaštitniku Hrvatske

Otvorena izložba „Hrvatski sveci i blaženici u našem narodu” s. Zdravke Milić u Rijeci

Sv. Josip čovjek vrlina kojima Hrvati teže