Nedjeljna čitanja

2. vazmena nedjelja

Nakon osam dana dođe Isus. Iv20,19-31 Uvečer toga istog dana, prvog u tjednu, dok su učenici u strahu od Židova bili zatvorili vrata, dođe Isus, stane u sredinu i reče im: »Mir vama!«

Uvečer toga istog dana, prvog u tjednu, dok su učenici u strahu od Židova bili zatvorili vrata, dođe Isus, stane u sredinu i reče im: »Mir vama!« To rekavši, pokaza im svoje ruke i bok. I obradovaše se učenici vidjevši Gospodina. Isus im stoga ponovno reče: »Mir vama! Kao što mene posla Otac i ja šaljem vas.« To rekavši, dahne u njih i kaže im: »Primite Duha Svetoga. Kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se; kojima zadržite, zadržani su im.« Ali Toma zvani Blizanac, jedan od dvanaestorice, ne bijaše s njima kad dođe Isus. Govorili su mu dakle drugi učenici: »Vidjeli smo Gospodina!« On im odvrati: »Ako ne vidim na njegovim rukama biljeg čavala i ne stavim svoj prst u mjesto čavala, ako ne stavim svoju ruku u njegov bok, neću vjerovati.« I nakon osam dana bijahu njegovi učenici opet unutra, a s njima i Toma. Vrata bijahu zatvorena, a Isus dođe, stade u sredinu i reče: »Mir vama!« Zatim će Tomi: »Prinesi prst ovamo i pogledaj mi ruke! Prinesi ruku i stavi je u moj bok i ne budi nevjeran, nego vjeran.« Odgovori mu Toma: »Gospodin moj i Bog moj!« Reče mu Isus: »Budući da si me vidio, povjerovao si. Blaženi koji ne vidješe, a vjeruju!« Isus je pred svojim učenicima učinio i mnoga druga znamenja koja nisu zapisana u ovoj knjizi. A ova su zapisana da vjerujete: Isus je Krist, Sin Božji, i da vjerujući imate život u imenu njegovu. 
Riječ Gospodnja.

Nekoliko naznaka iz gore prezentiranog Evanđelja.

Tri puta Isus govori: mir vama! To je zapravo glavana poruka uskrslog Krista. On donosi mir, ali ne kao onaj koji svijet daje ili možda mi sami priželjkujemo. Mir Božji je spokoj duše, sigurnost da će Bog sve okrenuti na dobro. Mir koji daje Bog nije smo odsutnost rata, već i radost života unatoč teškoćama, zapravo spoznaja da je sve Božji dar.

Isus šalje svoje učenike da sve ono što su doživjeli, te što su od Isusa naučili ne smiju čuvati samo za sebe, već imaju dužnost tu spoznaju Boga spasitelja i donositelja mira dijeliti dalje. Sve ljude učinit Kristovim učenicima.

Nadalje, Isus im daje vlast ogrješivati grijehe – čistiti ih, davati im mir. To i jest snaga i ljepota ispovijedi – biti novi čovjek u miru s Bogom i čovjekom.

Nevjerni Toma Isusa prepoznaje po ranama.

Da, znakovi trpljenja jesu najbolji znak po kojem možemo prepoznati Boga!

Čitaj dalje

Rektor Lakušić o obnovi zagrebačke katedrale u Josipovu svetištu u Karlovcu

Misa zahvalnica za Molitveni hod

Župni listić 15. nedjelja kroz godinu 14.7.2024.