Nedjeljna čitanja

3. nedjelja po Božiću

Pošto se Isus krstio, dok se molio, rastvori se nebo. Lk3,15-16.21-22 Narod bijaše u iščekivanju i svi se u srcu pitahu o Ivanu nije li on možda Krist. Zato im Ivan svima reče: »Ja vas, istina, vodom krstim. Ali dolazi jači od mene. Ja nisam dostojan odriješiti mu remenje na obući. On će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem.«

Narod bijaše u iščekivanju i svi se u srcu pitahu o Ivanu nije li on možda Krist. Zato im Ivan svima reče: »Ja vas, istina, vodom krstim. Ali dolazi jači od mene. Ja nisam dostojan odriješiti mu remenje na obući. On će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem.« Kad se krstio sav narod, krstio se i Isus. I dok se molio, rastvori se nebo, siđe na nj Duh Sveti u tjelesnom obličju, poput goluba, a glas se s neba zaori: Ti si Sin moj, ljubljeni! U tebi mi sva milina!
Riječ Gospodnja.

Nekoliko važnih koraka za duhovni život možemo prepoznati u gore prezentiranom evanđeoskom odlomku: iščekivanje, prepoznavanje, očitovanje, poniznost i pokornost, objava ili spoznaja.

Kao što je u ono vrijeme narod bio u iščekivanju, jednako je tako i u našem vremenu. Narod i pojedinac uvijek nešto iščekuje.

U to ljudsko iščekivanje Bog šalje svog proroka koji želi pripremiti čovjeka na dolazak Iščekivanog. Kao što je u ono vrijeme Bog poslao Ivana Krstitelja, tako i u ovo naše vrijeme šalje mnoge proroke koji žele čovjeka pripremiti na bolji život. Svetih Ivana Pavla II. i Majke Tereze još se mnogi sjećaju. Oni uistinu jesu proroci ovog našeg vremena. Jednako tako cjelokupno djelovanja Crkve upravo nas poput Ivana Krstitelja priprema za dolazak Spasitelja.

Suvremenog ili Ivana Krstitelja naših dana možemo prepoznati po Ivanovim karakteristikama. S jedne strana Ivan je odrješit i ne boji se reći istinu ni malom čovjeku ni kralju Herodu, a s druge strana je ponizan pred Bogom, ne ovsi o svojim poslušnicima, već najavljuje jačega od sebe kojemu prepušta svoje mjesto. No, ipak, tog jačeg on krsti.

Koliko god je Ivan Krstitelj bio zahtjevan u svojem propovijedanju najavljuje još zahtjevnijeg od sebe Isusa Krista. Njega predstavlja kao onoga koji će krstiti Duhom Svetim ali i ognjem. To zapravo Bog i jest. On je nježan i blag poput Duha Svetoga, ali i spaljuje svaku povredu ljubavi, svaku nečistoću. Baš onako kako što dobar zlatar ognjem i čekićem odstranjuje svaku nečistoću da bi došao do čistog zlata. Tako nas i Bog želi očistiti od svake nesavršenosti i potpuno uvesti u ljubav.

Tako očišćeni, spremni smo za Božju objavu, prepoznati Sina Božjega, kao što ga je Krstitelj prepoznao. Koje li radosti! 

Čitaj dalje

Župni listić 4. uskrsna nedjelja 21.4.2024.

Slavonci, Dalmatinci i Posavci pri svetom Josipu

“Hvaljen Isus i Marija” Radio Sljemena i Maranatha pri svetom Josipu