Nedjeljna čitanja

2. nedjelja po Božiću

Dođosmo s istoka pokloniti se kralju. Mt2,1-12 Kad se Isus rodio u Betlehemu judejskome u dane Heroda kralja, gle, mudraci se s istoka pojaviše u Jeruzalemu raspitujući se: »Gdje je taj novorođeni kralj židovski? Vidjesmo gdje izlazi zvijezda njegova pa mu se dođosmo pokloniti.«

Kad se Isus rodio u Betlehemu judejskome u dane Heroda kralja, gle, mudraci se s istoka pojaviše u Jeruzalemu raspitujući se: »Gdje je taj novorođeni kralj židovski? Vidjesmo gdje izlazi zvijezda njegova pa mu se dođosmo pokloniti.« Kada to doču kralj Herod, uznemiri se on i sav Jeruzalem s njime. Sazva sve glavare svećeničke i pismoznance narodne pa ih ispitivaše gdje se Krist ima roditi. Oni mu odgovoriše: »U Betlehemu judejskome jer ovako piše prorok:

’A ti, Betleheme,zemljo Judina!

Nipošto nisi najmanji među kneževstvima Judinim

jer iz tebe će izaći vladalac

koji će pāsti narod moj – Izraela!’«

Tada Herod potajno dozva mudrace i razazna od njih vrijeme kad se pojavila zvijezda. Zatim ih posla u Betlehem: »Pođite«, reče, »i pomno se raspitajte za dijete. Kad ga nađete, javite mi da i ja pođem te mu se poklonim.«

Oni saslušavši kralja, pođoše. I gle, zvijezda kojoj vidješe izlazak iđaše pred njima sve dok ne stiže i zaustavi se povrh mjesta gdje bijaše dijete. Kad ugledaše zvijezdu, obradovaše se radošću veoma velikom. Uđu u kuću, ugledaju dijete s Marijom, majkom njegovom, padnu ničice i poklone mu se. Otvore zatim svoje blago i prinesu mu darove: zlato, tamjan i smirnu. Upućeni zatim u snu da se ne vraćaju Herodu, otiđoše drugim putem u svoju zemlju.
Riječ Gospodnja.

Svetkovina Bogojavljanja jedna je od najstarijih blagdana kršćanstva! Puna je obreda, tradicija, molitava koje nas duhovno povezuju s našim vjerskim, duhovnim korijenima. Oduvijek su kršćani željeli molitvom obilježiti ono što vjerom ispovijedaju! Koju to vjersku istinu želimo bogoslužnom molitvom naglasiti? Pa vrlo jednostavnu, ali temeljnu koja nam se prikazuje svaki dan. Stvoritelj svega stvorenja, Bog ne želi ostati udaljeni stranac, nezainteresirani promatrač već se kao naš nebeski Otac želi svima nama približiti i upravo preko svoje utjelovljene Riječi Isusa Krista, svoga Sina  želi svima nama pokazati put prema sebi, a izlijevanjem svoga Duha Svetoga trajno nas pratiti na našem životnom putu. Najkraće rečeno: nismo sami već smo djeca Božja i ukućani neba! Dolazak mudraca ili kraljeva dokaz je da postoje ljudi koji to shvaćaju i kreću novorođenom kralju ususret. Ti mudraci kojima je tradicija nadjenula imena Baltazar, Gašpar i Melkior postavljaju tadašnjem diktatoru kao i tadašnjoj društvenoj eliti jednostavno pitanje koje u stvari svaki čovjek postavlja sebi: Gdje je taj novorođeni kralj židovski? Gdje je Bog? Svatko na svoj način traži svoga Stvoritelja! Mudraci su ga tražili svojom mudrošću. Zanimljivo, na svoje pitanje dobivaju ispravan odgovor od tadašnjih vlastodržaca. U Betlehemu judejskome. Ali još zanimljivije da ti ljudi vlasti ne žele se okrenuti prema tome novorođenome kralju. Mislim da nas današnja svetkovina potiče da tražimo Onoga koji je želio postati dio naše povijesti i da se ne obaziremo na one koji nas od njega žele odvojiti, a kad ga nađemo da mu poklonimo   ono što imamo najvrednije u našoj duši.

Čitaj dalje

Župni listić 3. uskrsna nedjelja 14.4.2024.

Život je neprekidna borba dobra i zla

Emaus svećenika Karlovačkog dekanata