Nedjeljna čitanja

29. nedjelja kroz godinu

Sin Čovječji došao je da život svoj dade kao otkupninu za mnoge. Mk10,35-45 U ono vrijeme: Pristupe Isusu Jakov i Ivan, sinovi Zebedejevi, govoreći mu: »Učitelju, htjeli bismo da nam učiniš što te zaištemo.« A on će im: »Što hoćete da vam učinim?«

U ono vrijeme: Pristupe Isusu Jakov i Ivan, sinovi Zebedejevi, govoreći mu:

»Učitelju, htjeli bismo da nam učiniš što te zaištemo.« A on će im: »Što hoćete da vam učinim?« Oni mu rekoše: »Daj nam da ti u slavi tvojoj sjednemo jedan zdesna, a drugi slijeva.« A Isus im reče: »Ne znate što ištete. Možete li piti čašu koju ja pijem, ili krstiti se krstom kojim se ja krstim?« Oni mu rekoše: »Možemo.« A Isus će im: »Čašu koju ja pijem pit ćete i krstom kojim se ja krstim bit ćete kršteni, ali sjesti meni zdesna ili slijeva nisam ja vlastan dati – to je onih kojima je pripravljeno.«

Kad su to čula ostala desetorica, počeše se gnjeviti na Jakova i Ivana. Zato ih Isus dozva i reče im:

»Znate da oni koji se smatraju vladarima gospoduju svojim narodima i velikaši njihovi drže ih pod vlašću. Nije tako među vama! Naprotiv, tko hoće da među vama bude najveći, neka vam bude poslužitelj! I tko hoće da među vama bude prvi, neka bude svima sluga. Jer ni Sin Čovječji nije došao da bude služen, nego da služi i život svoj dade kao otkupninu za mnoge.«
Riječ Gospodnja.

Zanimljivo mi promatrati Isusove učenike, ma sve ljude u Isusovoj blizini. Neka se ponašanja uvijek iznova ponavljaju. Zebedejevi sinovi Jakov i Ivan su apostoli iz Isusove blizine. Njih dvojica jesu uz Petra Isusove najpovjerljivije osobe, njih uzima nasamo i na Tabor i Jairovu kuću, a potom i u Getsemani. Vjerojatno su bili žestoki, temperamentni, stoga ih je i prozvao ‘Sinovima groma – Boanerges’. Ne vide ili ne razumiju Isusovo poslanje, u njemu vide osobnu karijeru. Oni će kasnije svoju vjernost Kristu i Evanđelju potvrditi mučeničkom smrću, no u opisanom trenutku kao da ne razumiju Isusovu poruku, već misle o vlastitom položaju. Dok im Isus govori o muci koja ga čeka u Jeruzalemu, oni razmišljaju o svojoj "fotelji". Žele si osigurati važno mjesto u Isusovom kraljevstvu.

Ako je tako s apostolima, kako je onda s nama? Možda na ovom primjeru lakše možemo razumjeti, ponajprije sami sebe, a onda i ljude pored sebe ili one na nekom od položaja. Svima nama Isus poručuje. "Nije tako među vama! Naprotiv, tko hoće da među vama bude najveći, neka vam bude poslužitelj! I tko hoće da među vama bude prvi, neka bude svima sluga."

Čitaj dalje

Župni listić 3. uskrsna nedjelja 14.4.2024.

Život je neprekidna borba dobra i zla

Emaus svećenika Karlovačkog dekanata