Nedjeljna čitanja

27. nedjelja kroz godinu

Što Bog združi, čovjek neka ne rastavlja! Mk10,2-16 U ono vrijeme: Pristupe farizeji k Isusu pa ga upitaše: »Je li mužu dopušteno otpustiti ženu?« On im odgovori: »Što vam zapovjedi Mojsije?« Oni rekoše: »Mojsije je dopustio napisati otpusno pismo i – otpustiti.« A Isus će im: »Zbog okorjelosti srca vašega napisa vam on tu zapovijed.«

U ono vrijeme: Pristupe farizeji k Isusu pa ga upitaše:

»Je li mužu dopušteno otpustiti ženu?« On im odgovori: »Što vam zapovjedi Mojsije?« Oni rekoše: »Mojsije je dopustio napisati otpusno pismo i – otpustiti.« A Isus će im: »Zbog okorjelosti srca vašega napisa vam on tu zapovijed. Od početka stvorenja muško i žensko stvori ih. Stoga će čovjek ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu; i dvoje njih bit će jedno tijelo. Tako više nisu dvoje, nego jedno tijelo. Što dakle Bog združi, čovjek neka ne rastavlja!«

U kući su ga učenici ponovno o tome ispitivali. I reče im: »Tko otpusti svoju ženu pa se oženi drugom, čini prema prvoj preljub. I ako žena napusti svoga muža pa se uda za drugoga, čini preljub.«

Donosili mu dječicu da ih se dotakne, a učenici im branili. Opazivši to, Isus se ozlovolji i reče im: »Pustite dječicu neka dolaze k meni; ne priječite im jer takvih je kraljevstvo Božje! Zaista, kažem vam, tko ne primi kraljevstva Božjega kao dijete, ne, u nj neće ući.« Nato ih zagrli pa ih blagoslivljaše polažući na njih ruke.

Riječ Gospodnja.

Božja riječ premda je izrečena i zapisana tako davno uvijek ima poruku za naš osobi svakidašnji život! Svaki puta kada čitamo sv. Pismo otkrivamo nešto novo, stoga je nevjerojatno važno, usudio bi se reći sudbonosno dnevno čitati sv. Pismo. Koju temu donosi današnje Evanđelje? Siguran sam da ste ovaj dio Evanđelja toliko puta slušali na vjenčanjima. Učeni, pobožni ljudi Isusova vremena- farizeji dolaze do Isusa, koga narod smatra učiteljem života i pitaju ga praktično pitanje: Je li mužu dopušteno otpustiti ženu? Odmah se pozivaju na Mojsija koji je pod određenim uvijetima pozitivno odgovorio na to pitanje. Isus nije običan prorok niti običan učitelj Zakona ili života on je Sin Božji i on se poziva na početni Božji plan koji je jasan: Stoga će čovjek ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu; i dvoje njih bit će jedno tijelo. I nastavlja: Što dakle Bog združi, čovjek neka ne rastavlja. Na vjenčanju te riječi djeluju logične i poput vjetra u leđa, ali nakon brojnih obiteljskih svađa i problema te riječi postaju nerazumljive. Zašto? Ako se na obitelj, brak, zajednicu života gledaju samo kao na ljudska zajednica onda je normalno da se može srušiti, ali ako se tu zajednicu života promatra kao sakramenat vjere u kojem nismo samo mi već je temelj Bog onda znamo da s Bogom započinjemo, živimo i izgrađujemo zajedništvo  života koji struji u život vječni.  

Čitaj dalje

Rektor Lakušić o obnovi zagrebačke katedrale u Josipovu svetištu u Karlovcu

Misa zahvalnica za Molitveni hod

Župni listić 15. nedjelja kroz godinu 14.7.2024.