Nedjeljna čitanja

26. nedjelja kroz godinu

Tko nije protiv nas, za nas je. Ako te ruka sablažnjava, odsijeci je. Mk9,38-43.45.47-48 U ono vrijeme: Ivan reče Isusu: »Učitelju, vidjesmo jednoga kako u tvoje ime izgoni zloduhe. Mi smo mu branili jer ne ide s nama.« A Isus reče: »Ne branite mu!

U ono vrijeme: Ivan reče Isusu: »Učitelju, vidjesmo jednoga kako u tvoje ime izgoni zloduhe. Mi smo mu branili jer ne ide s nama.« A Isus reče: »Ne branite mu! Jer nitko ne može učiniti nešto silno u moje ime pa me ubrzo zatim pogrditi. Tko nije protiv nas, za nas je.« »Uistinu, tko vas napoji čašom vode u ime toga što ste Kristovi, zaista, kažem vam, neće mu propasti plaća.« »Onomu naprotiv tko bi sablaznio jednoga od ovih najmanjih što vjeruju, daleko bi bolje bilo da s mlinskim kamenom o vratu bude bačen u more.« »Pa ako te ruka sablažnjava, odsijeci je. Bolje ti je sakatu ući u život nego s obje ruke otići u pakao, u oganj neugasivi. I ako te noga sablažnjava, odsijeci je. Bolje ti je hromu ući u život nego s obje noge biti bačen u pakao. I ako te oko sablažnjava, iskopaj ga. Bolje ti je jednooku ući u kraljevstvo Božje nego s oba oka biti bačen u pakao, gdje crv njihov ne gine niti se oganj gasi.« 
Riječ Gospodnja.

Premda su ove riječi iz evanđelja tako davno izrečene, pa zapisane uvijek imaju životnu snagu, uvijek su suvremene! Isusovi učenici bune se što neki koji ne idu za Isusom čine čudesa i propovijedaju Božje kraljevstvo, a nisu stalno uz Isusa. Tu se ponavlja ono prastaro dijeljenje ljudi na „naše i vaše“  Isus ne želi takve podjele. Njegova jedina podjela je na one koji idu prema Božjem kraljevstvu i na one koji se od toga kraljevstva udaljuju. Druga velika tema je primanje Isusovih učenika i iskazivanje im dobročinstva. »Uistinu, tko vas napoji čašom vode u ime toga što ste Kristovi, zaista, kažem vam, neće mu propasti plaća.« Kao svećenik osjetio sam istinitost tih riječi. Vjernike koji su primali Kristove svećenike dobri Bog uvijek je u trenutak kada se njemu svidi pohodio svojim blagoslovom. Osobno sam doživio da kad primam Kristove učenike u svoj život, brojne životne situacije prihvaćam drugačije. Zadnja tema ovog dijela evanđelja govori o sablazni. »Onomu naprotiv tko bi sablaznio jednoga od ovih najmanjih što vjeruju, daleko bi bolje bilo da s mlinskim kamenom o vratu bude bačen u more.« Sablazni su sastavni dio našega života, ali uvijek se moramo paziti da one ne dolaze po nama! Zar nismo svjedoci da brojni ljudi današnjice svojim grijesima čine veliku štetu zajednici zato je važno da mi kršćani uvijek iznova dajemo dobar primjer u svemu!

Čitaj dalje

Župni listić 3. uskrsna nedjelja 14.4.2024.

Život je neprekidna borba dobra i zla

Emaus svećenika Karlovačkog dekanata