Nedjeljna čitanja

22. nedjelja kroz godinu

Napustili ste zapovijed Božju, a držite se predaje ljudske. Mk7,1-8.14-15.21-23 U ono vrijeme: Skupe se oko Isusa farizeji i neki od pismoznanaca koji dođoše iz Jeruzalema. I opaze da neki njegovi učenici jedu kruh nečistih, to jest neopranih ruku. A farizeji i svi Židovi ne jedu ako prije temeljito ne operu ruke; drže se predaje starih. Niti s trga što jedu ako prije ne operu.

U ono vrijeme: Skupe se oko Isusa farizeji i neki od pismoznanaca koji dođoše iz Jeruzalema. I opaze da neki njegovi učenici jedu kruh nečistih, to jest neopranih ruku. A farizeji i svi Židovi ne jedu ako prije temeljito ne operu ruke; drže se predaje starih. Niti s trga što jedu ako prije ne operu. Mnogo toga još ima što zbog predaje drže: pranje čaša, vrčeva i lonaca. Zato farizeji i pismoznanci upitaju Isusa: »Zašto tvoji učenici ne postupaju po predaji starih, nego nečistih ruku blaguju?« A on im reče: »Dobro prorokova Izaija o vama, licemjeri, kad napisa: Ovaj me narod usnama časti, a srce mu je daleko od mene. Uzalud me štuju naučavajući nauke – uredbe ljudske. Napustili ste zapovijed Božju, a držite se predaje ljudske.« Tada ponovno dozove mnoštvo i stane govoriti: »Poslušajte me svi i razumijte! Ništa što izvana ulazi u čovjeka ne može ga onečistiti, nego što iz čovjeka izlazi – to ga onečišćuje. Ta iznutra, iz srca čovječjega, izlaze zle namisli, bludništva, krađe, ubojstva, preljubi, lakomstva, opakosti, prijevara, razuzdanost, zlo oko, psovka, uznositost, bezumlje. Sva ta zla iznutra izlaze i onečišćuju čovjeka.«
Riječ Gospodnja.

Oko Isus su se okupljali razni ljudi. Oduvijek je bilo onih koji su Isusa doživljavali kao učitelja života, ali i onih koji su pronalazili razloga da ga kritiziraju. Čujemo u evanđelju kako farizeji, pripadnici jedne političko vjerske stranke zajedno sa učenim ljudima tj. pismoznancima kritiziraju Isusa zato što se njegovi učenici ne drže tradicije. Tradicija je uglavnom nešto pozitivno. No Isus je poznavao ponašanje tih ljudi. Govorili su o pravednosti, svetosti, ali se toga nisu držali i zato Isus navodi riječi proroka Izaije:Ovaj me narod usnama časti, a srce mu je daleko od mene. K tome još dodaje njihove prijestupe: zle namisli, bludništva, krađe, ubojstva, preljubi, lakomstva, opakosti, prijevara, razuzdanost, zlo oko, psovka, uznositost, bezumlje. Zar nismo svjedoci i danas da mi vjernici  govorim o pozitivnim stvarima, a često puta se toga malo držimo i upadamo u brojne grijehe koji nas udaljavaju od Krista i njegove Crkve. Govorimo o vrijednosti života, a sve se manje poštuje početak i kraj ljudskog života Govorimo o svetosti obitelji, a rastave su svakodnevna pojava! Čuvajmo se da  grešnim djelima ne gazimo naše pozitivne riječi!  

Čitaj dalje

Otvorena izložba „Hrvatski sveci i blaženici u našem narodu” s. Zdravke Milić u Rijeci

Sv. Josip čovjek vrlina kojima Hrvati teže

Komentari Josipovih hodočasnika