Nedjeljna čitanja

2. nedjelja došašća

Poravnite staze Gospodnje   Mk 1, 1-8 Pisano je u Izaiji proroku: »Evo šaljem glasnika svoga pred licem tvojim da ti pripravi put. Glas viče u pustinji: ’Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze!’«

 

Početak Evanđelja Isusa Krista Sina Božjega. Pisano je u Izaiji proroku: »Evo šaljem glasnika svoga pred licem tvojim da ti pripravi put. Glas viče u pustinji: ’Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze!’« Tako se pojavi Ivan: krstio je u pustinji i propovijedao krst obraćenja na otpuštenje grijeha. Grnula k njemu sva judejska zemlja i svi Jeruzalemci: primali su od njega krštenje u rijeci Jordanu ispovijedajući svoje grijehe. Ivan bijaše odjeven u devinu dlaku, s kožnatim pojasom oko bokova; hranio se skakavcima i divljim medom. I propovijedao je: »Nakon mene dolazi jači od mene. Ja nisam dostojan sagnuti se i odriješiti mu remenje na obući. Ja vas krstim vodom, a on će vas krstiti Duhom Svetim.«

Riječ Gospodnja

Pojava Ivana Krstitelja bila je najavljena po proroku Izajiji. Ivan se pojavio, baš onako kako je prorok najavio. Tada je Ivan prorokovao, da iza njega dolazi jači od njega koji će nas krstiti Duhom Svetim. I to Ivanovo proroštvo se obistinilo. Isus je došao i mi se danas krstimo Duhom Svetim. Ljudi onoga vremena osluškivali su proroke i po njihovom proroštvu prepoznavali poruke koje su im donosili.

Mi smo danas također pozvani osluškivati poruke koje nam je Krist donio, a Crkva nam ih tumači kako bismo ih razumjeli u našem vremenu za nas osobno. Upoznavajući se sa životom svojeg prečasnika prečasnog Marijana zaključujem da je upravo on bio "Ivan Krstitelj" ovoga Grada u svoje vrijeme. Nije jeo skakavce, ali je veoma skromno živio i neprestano pozivao na krst obraćenja i priznavanje grijeha u svetoj ispovijedi.

I u papi Franji možemo prepoznati Ivana Krstitelja naših dana. Mogli bismo tako dugo nabrajati ljude koje Bog šalje baš u našem vremenu da nas upozore na bitno i usmjere pravom putu. Naše je samo prepoznati ih i poslušati. I život će biti ljepši!

Čitaj dalje

Župni listić 4. uskrsna nedjelja 21.4.2024.

Slavonci, Dalmatinci i Posavci pri svetom Josipu

“Hvaljen Isus i Marija” Radio Sljemena i Maranatha pri svetom Josipu