Nedjeljna čitanja

5. korizmena nedjelja

  Ako pšenično zrno, pavši na zemlju, umre, donosi obilat rod. Iv12,20-33 U ono vrijeme: Među onima koji su se došli klanjati na blagdan bijahu i neki Grci. Oni pristupe Filipu iz Betsaide galilejske pa ga zamole: »Gospodine, htjeli bismo vidjeti Isusa.« Filip ode i kaže to Andriji pa Andrija i Filip odu i kažu Isusu.

U ono vrijeme: Među onima koji su se došli klanjati na blagdan bijahu i neki Grci. Oni pristupe Filipu iz Betsaide galilejske pa ga zamole: »Gospodine, htjeli bismo vidjeti Isusa.« Filip ode i kaže to Andriji pa Andrija i Filip odu i kažu Isusu. Isus im odgovori: »Došao je čas da se proslavi Sin Čovječji. Zaista, zaista, kažem vam: ako pšenično zrno, pavši na zemlju, ne umre, ostaje samo; ako li umre, donosi obilat rod. Tko ljubi svoj život, izgubit će ga. A tko mrzi svoj život na ovome svijetu, sačuvat će ga za život vječni. Ako mi tko hoće služiti, neka ide za mnom. I gdje sam ja, ondje će biti i moj služitelj. Ako mi tko hoće služiti, počastit će ga moj Otac. Duša mi je sada potresena i što da kažem? Oče, izbavi me iz ovoga časa? No, zato dođoh u ovaj čas! Oče, proslavi ime svoje!« Uto dođe glas s neba: »Proslavio sam i opet ću proslaviti!« Mnoštvo koje je ondje stajalo i slušalo govoraše: »Zagrmjelo je!« Drugi govorahu: »Anđeo mu je zborio.« Isus na to reče: »Ovaj glas nije bio poradi mene, nego poradi vas. Sada je sud ovomu svijetu, sada će knez ovoga svijeta biti izbačen. A ja kad budem uzdignut sa zemlje, sve ću privući k sebi.« To reče da označi kakvom će smrću umrijeti.
Riječ Gospodnja.

Današnje evanđelje priprema nas slavljenje uskrsnih blagdana. Premda brojni ljudi Jeruzalema traže Isusa gdje On provodi pripremu za blagdan Pashe. On više ne čini čudesna izlječenja već svojim učenicima  progovara o vremenu za koje se sprema i za koje ih želi sve  pripremiti, a to je u vjerskom smislu „Došao je čas da se proslavi Sin Čovječji“, a u ljudskom smislu vrijem odbacivanja, osude, muke i razapinjanja! Krist svjesno i slobodno ide prema Kalvariji znajući da je On žrtveno janje i u tom smislu progovara: ako pšenično zrno, pavši na zemlju, ne umre, ostaje samo; ako li umre, donosi obilat rod. Isus kreće prema žrtvi križa za spas svijeta! U tim trenucima kao čovjek moli: Oče, izbavi me iz ovoga časa?, ali kao Sin Božji prihvaća; Oče, proslavi ime svoje!« Tu njegovu žrtvu prihvaća Nebeski Otac! Bog traži da se žrtvujemo za Njega i za ljude. Zar upravo to nije učinio i sveti Josip čiju svetkovinu ovdje kod nas u Nacionalnom svetištu svetog Josipa u ponedjeljak posebno svečano slavimo. Iz cijelog Josipova života uvijek iznova iz izvire žrtva. Sv. Josip bio je silno zabrinut za Isusa. Žurno je ustao u noći kad je Herod želio ubili dijete Isusa i odlazi u izbjeglištvo, kad je Isus kao dječak ostao u Hramu Josip je zabrinut za Njega. Josip je u svakom slučaju svima nama može biti primjer kako biti  djelotvorno zabrinut za druge i za njih se žrtvovati.

Čitaj dalje

Župni listić 3. uskrsna nedjelja 14.4.2024.

Život je neprekidna borba dobra i zla

Emaus svećenika Karlovačkog dekanata