Nedjeljna čitanja

1. korizmena nedjelja

  Iskušavao ga Sotona, a anđeli mu služahu. Mk1,12-15 U ono vrijeme: Duh nagna Isusa u pustinju. I bijaše u pustinji četrdeset dana, gdje ga je iskušavao Sotona; bijaše sa zvijerima, a anđeli mu služahu.

U ono vrijeme: Duh nagna Isusa u pustinju. I bijaše u pustinji četrdeset dana, gdje ga je iskušavao Sotona; bijaše sa zvijerima, a anđeli mu služahu.

A pošto Ivan bijaše predan, otiđe Isus u Galileju. Propovijedao je evanđelje Božje: »Ispunilo se vrijeme, približilo se kraljevstvo Božje! Obratite se i vjerujte evanđelju!«

Riječ Gospodnja.

Čistom srijedom počinje korizmeno vrijeme. Tijekom obreda pepeljenja svećenik izgovara riječi: Sjeti se čovječe da si prah i da ćeš se u prah vratiti ili drugi oblik: Obrati se i vjeruj evanđelju. Te riječi imaju duboko značenje. Svjesni smo da smo prah i da se u prah vračamo, svjesni smo da često puta ne živimo kao djeca Božja i da se moramo obratiti, mijenjati i vjerovati Božjem evanđelju. Korizma je upravo to vrijeme kad iz  misli prelazimo na djela. Kao smrtnici, kao prah znamo da smo stranci na ovome svijetu i da je naša domovina na nebesima te da se svim svojim silama trebamo truditi da u nju i uđemo. Isus je jasno rekao: „ Neće doći k meni onaj koji mi govori Gospodine, Gospodine, već onaj koji vrši volju Oca moga.“ Volja Oca Isusova i našeg nebeskog Oca je da se mijenjamo, da se obratimo, da postanemo vjerna slika Isusa Krista, početnika i dovršitelja vjere naše. Cijelo to mijenjanje je jedan dugotrajni proces za koji nije dostatna samo Korizma već i cijeli život. Svakako valja ponoviti da tijekom Korizme kao vjernici imamo tri instrumenta po kojima dolazimo bliže Bogu i koji nas mijenjaju. Prvi instrument koji nam uvijek stoji na raspolaganju je molitva, uz osobnu molitvu prema tradiciji molimo i pobožnost Križnoga puta. U toj pobožnosti može svako sebe pronaći. Na Čistu srijedu zapovijedani je post. Svrha posta nije samo odricanje od hrane, već da svojim odricanjem od hrane, zabave, nepotrebnih razgovora itd. pokažemo da postoji netko tko je važniji od svega toga- Bog. Konačno kao poveznica molitve i posta tijekom Korizme su i djela milosrđa prema bližnjima jer „što ste učinili jednome od potrebnih meni ste učinili!“  Svima želim plodonosnu Korizmu! 

Čitaj dalje

Prvopričesničko slavlje

Otvoreni 16. Dani hrvatskih svetaca i blaženika u Križevcima

Biti svećenik nezasluženi je Božji dar