Nedjeljna čitanja

4. nedjelja kroz godinu

  Učio ih je kao onaj koji ima vlast Mk1,21-28 U gradu Kafarnaumu Isus u subotu uđe u sinagogu i poče naučavati. Bijahu zaneseni njegovim naukom. Tâ učio ih je kao onaj koji ima vlast, a ne kao pismoznanci.

U gradu Kafarnaumu Isus u subotu uđe u sinagogu i poče naučavati. Bijahu zaneseni njegovim naukom. Tâ učio ih je kao onaj koji ima vlast, a ne kao pismoznanci.

A u njihovoj se sinagogi upravo zatekao čovjek opsjednut nečistim duhom. On povika: »Što ti imaš s nama, Isuse Nazarećanine? Došao si da nas uništiš? Znam tko si: Svetac Božji!« Isus mu zaprijeti: »Umukni i iziđi iz njega!« Nato nečisti duh potrese njime pa povika iz svega glasa i iziđe iz njega.Svi se zaprepastiše te se zapitkivahu: »Što li je ovo? Nova li i snažna nauka! Pa i samim nečistim dusima zapovijeda, i pokoravaju mu se.«I pročulo se odmah o njemu posvuda, po svoj okolici galilejskoj.

Riječ Gospodnja.

Ovo Evanđelje nastavlja se na čitanja od prošlih nedjelja koja progovaraju o odabiru učenika. Nakon što je Isus prema svojim kriterijima, izabrao učenike, slijedi njegovo javno djelovanje: poče naučavati. Slušamo i reakciju na njegovo naučavanje: Bijahu zaneseni njegovim naukom. Šteta što nam učenici nisu prenijeli malo više o ovome Isusovom uspješnom govoru koji je oduševio slušatelje. O čemu je točno propovijedao? Da li je to kasnije na nekom drugom mjestu ponovio? Da li to imamo zapisano u Evanđeljima? Na žalost ne možemo utvrditi. No tijekom te uspješne propovijedi događa se jedna zgoda koja se kao i Isusova propovijed snažno dojmila slušatelja. Pred Isusa dolazi čovjek sa nečistim duhom! Dolazi nečastivi koji se na svoj način suprotstavlja Isusu. Svaki put kad Isus počinje nešto veliko u svom djelovanju na različite načine javlja se i nečastivi koji svojim djelovanjem želi zapriječiti ili barem usporiti Isusovo djelovanje. Zloduh jasno govori tko je Isus: Znam tko si: Svetac Božji! Nije to vjeroispovijest već optužba! Još jasnije: Došao si da nas uništiš? Dok Isus govori o Bogu i želi stvoriti „nov duh“, zloduh govori o uništenju. Ne treba nas čuditi da Isus tjera zloduha, ali njegov cilj nije bio izgon zloduha već prije svega da potakne svoje slušatelje na prihvaćanje: Nova li i snažna nauka! Neka i nas ovo Evanđelje potakne da i mi budemo slušatelji Isusova nauka koje stvara nov duh u svima nama.

Čitaj dalje

Budimo svjetlost svojim bližnjima

Župni listić 4. uskrsna nedjelja 21.4.2024.

Slavonci, Dalmatinci i Posavci pri svetom Josipu