Nedjeljna čitanja

4. nedjelja došašća

  Evo, začet ćeš i roditi sina. Lk1,26-38 U ono vrijeme: Posla Bog anđela Gabriela u galilejski grad imenom Nazaret k djevici zaručenoj s mužem koji se zvao Josip iz doma Davidova; a djevica se zvala Marija. Anđeo uđe k njoj i reče: »Zdravo, milosti puna! Gospodin s tobom!«

U ono vrijeme: Posla Bog anđela Gabriela u galilejski grad imenom Nazaret k djevici zaručenoj s mužem koji se zvao Josip iz doma Davidova; a djevica se zvala Marija. Anđeo uđe k njoj i reče: »Zdravo, milosti puna! Gospodin s tobom!« Na tu se riječ ona smete i stade razmišljati kakav bi to bio pozdrav. No anđeo joj reče: »Ne boj se, Marijo! Ta našla si milost u Boga. Evo, začet ćeš i roditi sina i nadjenut ćeš mu ime Isus. On će biti velik i zvat će se Sin Svevišnjega. Njemu će Gospodin Bog dati prijestolje Davida, oca njegova, i kraljevat će nad domom Jakovljevim uvijeke i njegovu kraljevstvu neće biti kraja.« Nato će Marija anđelu: »Kako će to biti kad ja muža ne poznajem?« Anđeo joj odgovori: »Duh Sveti sići će na te i sila će te Svevišnjega osjeniti. Zato će to čedo i biti sveto, Sin Božji. A evo tvoje rođakinje Elizabete: i ona u starosti svojoj zače sina. I njoj, nerotkinjom prozvanoj, ovo je već šesti mjesec. Ta Bogu ništa nije nemoguće!« Nato Marija reče: »Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi!« I anđeo otiđe od nje.

Riječ Gospodnja.

Zanimljiv je naš Bog. Naš Bog je svemoguć i silno voli čovjeka. Nakon što se čovjek odalečio, odmaknuo od Boga, ubravši plod sa drva spoznaje dobra i zla, dakle ubravši zlo i time narušio prijateljstvo s Bogom, što za posljedicu ima tjelesnu smrt, izgon iz raja, te mnoge druge teškoće, dakle nakon svega toga, Bogu je i dalje stalo do čovjeka i nastoji popraviti ono što je čovjek iskvario. Kao svemogući Bog mogao je na mnoge način popraviti ljudsku pogrješku, konačno može to i sam učiniti. No, naš Bog želi da u novom uspostavljanju prijateljstva između čovjeka i Boga i sam čovjek sudjeluje. Nakon mnogih i različitih priprema, Bog počinje s onim neposrednim. Odabire Djevicu Mariju za majku. Marija je imala slobodnu volju poput prve žene Eve. Marija je imala mogućnost poslušati ili odbiti Boga.

Što bi se dogodilo da Marija nije prihvatila Božji naum? Možemo tek samo zamišljati. Zanimljiv je taj naš Bog što ima toliko strpljenja s nama. Na neki način riskira, a da ni sam ne zna kako ćemo reagirati, a opet se nada našem pristanku. Nisu li to znakovi prave ljubavi? Da, zanimljiv je naš Bog i divan!

Marija je pristala i time postala majka Boga i svakog čovjeka. A sada je red na meni da prihvatim Božju ponudu i budem Božje voljeno i dobro dijete.

Čitaj dalje

Molitveni hod Gradu za rođendani Karlovčanima na blagoslov

Župni listić 14. nedjelja kroz godinu 7.7.2024.

Novi broj Glasnika svetog Josipa