Nedjeljna čitanja

32. nedjelja kroz godinu

Govorio je o hramu svoga tijela. Iv 2, 13-11 Razgovarajući sa Samarijankom Isus veli: Ali dolazi čas – sada je! – kad će se istinski klanjatelji klanjati Ocu u duhu i istini jer takve upravo klanjatelje traži Otac.

 

Blizu bijaše židovska Pasha. Stoga Isus uziđe u Jeruzalem. U Hramu nađe prodavače volova, ovaca i golubova i mjenjače gdje sjede. I načini bič od užetâ te ih sve istjera iz Hrama zajedno s ovcama i volovima. Mjenjačima rasu novac i stolove isprevrta, a prodavačima golubova reče: »Nosite to odavde i ne činite od kuće Oca mojega kuću trgovačku!« Prisjetiše se njegovi učenici da je pisano: Izjeda me revnost za Dom tvoj. Nato se umiješaju Židovi i upitaju ga: »Koje nam znamenje možeš pokazati da to smiješ činiti?« Odgovori im Isus: »Razvalite ovaj hram i ja ću ga u tri dana podići.« Rekoše mu nato Židovi: »Četrdeset i šest godina gradio se ovaj Hram, a ti da ćeš ga u tri dana podići?« No on je govorio o hramu svoga tijela. Pošto uskrsnu od mrtvih, prisjetiše se njegovi učenici da je to htio reći te povjerovaše Pismu i besjedi koju Isus reče.

Riječ Gospodnja

Razgovarajući sa Samarijankom Isus veli: Ali dolazi čas – sada je! – kad će se istinski klanjatelji klanjati Ocu u duhu i istini jer takve upravo klanjatelje traži Otac. Prije nego li išta drugo pokušamo reći valja nam se upitati jesmo li mi doista istinski klanjatelji?

Danas je blagdan posvete Lateranske bazilike, crkve što je rimska katedrala, odnosno katedrala rimskoga biskupa, pape. Zato nam današnji evanđeoski odlomak stavlja pred oči promišljanje o jeruzalemskom Hramu, a preko njega o Lateranskoj bazilici, ali i svakoj crkvi. Nadalje, poznata je ona iz 1. Korinćanima: "Ne znate li? Hram ste Božji i Duh Božji prebiva u vama. Ako tko upropašćuje hram Božji, upropastit će njega Bog. Jer hram je Božji svet, a to ste vi." Dakle brinuti nam se od Božjem hramu, kako o zazidanoj građevini ciglama ili betonom, ali još više o hramu našeg tijela. Promatrajući Isusa s koliko žara čisti Hram svoga i našeg nebeskog Oca, ne preostaje nam drugo već da s jednakom odlučnošću očistimo i hram svoga tijela od svake prljavštine grjeha.

 

Čitaj dalje

Misa zahvalnica Zaštitniku Hrvatske

Otvorena izložba „Hrvatski sveci i blaženici u našem narodu” s. Zdravke Milić u Rijeci

Sv. Josip čovjek vrlina kojima Hrvati teže