Najave

Inicijativa 40 dana za život u Karlovcu

Inicijativa 40 dana za život organizira i u Karlovcu molitveno bdijenje pred Općom bolnicom od 23. rujna do 1. studenog 2015. godine. Grupe mole u dvije smjene od 10 do 13 sati i od 13 do 16 sati. Moli svatko koliko dugo muže. Odazovite se u što većem broju i molite za spas nerođenih jer narod koji ubija svoju djecu nema budućnosti.

Inicijativa 40 dana za život organizira i u Karlovcu molitveno bdijenje pred Općom bolnicom od 23. rujna do 1. studenog 2015. godine. Grupe mole u dvije smjene od 10 do 13 sati i od 13 do 16 sati. Moli svatko koliko dugo može. Odazovite se u što većem broju i molite za spas nerođenih jer narod koji ubija svoju djecu nema budućnosti.

Više informacija možete pronaći na letcima, plakatima, internet stranicama inicijative http://www.40danazazivot.com ili na facebook stranici inicjative.

 

"ŠTO GOD UČINISTE JEDNOM OD OVE MOJE NAJMANJE BRAĆE, MENI UČINISTE!" (MT 25, 45)

Čitaj dalje

Župni listić 3. uskrsna nedjelja 14.4.2024.

Život je neprekidna borba dobra i zla

Emaus svećenika Karlovačkog dekanata