Najave

Uočnica Male Gospe

U ponedjeljak 7.9.uoči Male Gospe, pozivamo vas na procesiju sa svijećama od Svetišta do župne crkve u 20.00 sati nakon koje slijedi sveta misa. Na Malu Gospu biti će mise u župnoj crkvi u 9 sati i u Svetištu u 18.30.