Najave

Pismo kardinala Bozanića povodom 36. Svjetskoga Dana mladih na svetkovinu Krista Kralja

Pismo kardinala Josipa Bozanića nadbiskupa zagrebačkoga povodom slavlja 36. Svjetskoga Dana mladih na svetkovinu Krista Kralja svega stvorenoga 21. studenoga 2021.

Pismo kardinala Josipa Bozanića nadbiskupa zagrebačkoga povodom slavlja 36. Svjetskoga Dana mladih na svetkovinu Krista Kralja svega stvorenoga 21. studenoga 2021.

 
Draga braćo prezbiteri i đakoni, redovnici i redovnice,
dragi mladi, draga braćo i sestre u Kristu Kralju!
 
1. Pišem vam u ozračju svetkovine Svih svetih, proslave onih koji su se odazvali Božjemu pozivu i dopustili da Kristova milost i darovi Duha Svetoga oživljuju i preobražavaju njihove živote do ulaska u baštinu nebeske slave. Postali su dionicima punine Blaženstava i izobilja života, zadobivenoga krvlju našega Spasitelja koji je došao navijestiti Radosnu vijest i darovati nam Božje kraljevstvo.
 
On se utjelovio i postao čovjekom, objavio nam se u susretima punim milosrđa, poniznosti i služenja, da bismo po njegovoj muci, smrti i uskrsnuću, djelovanjem Duha Svetoga, u otajstvu Crkve živjeli novost života. Po Ljubavi koja je razlivena u našim srcima živimo svetost i očitujemo u svijetu prisutnost Božjega kraljevstva.
 
Tu povezanost svetosti i Kristova kraljevanja spominjem u svjetlu poziva Pape Franje da se uputimo na „zajedničko duhovno hodočašće koje nas vodi prema Svjetskomu danu mladih koji će se održati u Lisabonu 2023. godine“ (usp. Poruku pape Franje za 36. Svjetski dan mladih, 14. rujna 2021.), ne zaboravljajući pritom da se Crkva istinski i trajno pomlađuje upravo svetošću.
 
2. Na tome je hodočašću jedna od etapa proslava 36. Svjetskoga dana mladih u mjesnim Crkvama na ovogodišnju svetkovinu Krista Kralja. U našoj će Zagrebačkoj nadbiskupiji ta proslava biti oblikovana tako što će se susreti mladih održavati po dekanatima. Zato molim svećenike u dekanatima, da – u koordinaciji s Povjerenikom za pastoral mladih – nađu najprikladniji način za te susrete, kako glede vremena i mjesta, tako i glede okolnosti (trajanje, molitveni oblici i drugi sadržaji), računajući s mogućim ograničenjima zbog pandemije.
 
Susreti se mogu održati u subotu, 20. studenoga 2021. godine, uoči svetkovine Krista Kralja, ili u nedjelju, 21. studenoga, na samu Svetkovinu.
 
Središnji susret i slavlje za Zagrebačku nadbiskupiju bit će u Nacionalnome svetištu sv. Josipa u Karlovcu, gdje će se na svetkovinu Krista Kralja, u nedjelju 21. studenoga 2021. godine, okupiti predstavnici naših dekanata.
 
Radi toga molim prečasnu gospodu dekane da, u dogovoru sa župnicima u dekanatu, odrede po troje mladih kao predstavnike svoga dekanata, imajući na umu da za predstavnike mogu biti određeni i animatori.
 
Taj susret u Svetištu sv. Josipa bit će ujedno i mjesto dekanatskih susreta mladih Karlovačkoga i Dugoreško-mrežničkoga dekanata te se podrazumijeva sudjelovanje svećenika tih dekanata na njemu.
 
Posebnost toga slavlja je i u tome što će u euharistiji, koju će s početkom u 11 sati, predvoditi mons. Ivan Šaško, pomoćni biskup zagrebački, biti prisutni i bogoslovi Nadbiskupskoga bogoslovnog sjemeništa, od kojih će 16 bogoslova biti primljeni među kandidate Zagrebačke nadbiskupije za sveti red đakonata i prezbiterata.
 
3. Svetište sv. Josipa za središnji je susret izabrano zbog nekoliko razloga, od kojih ovdje navodim tri. Prvi je lako vidljiv iz činjenice da se nalazimo u Godini sv. Josipa koju živimo u cijeloj Crkvi, a posebno mi u Hrvatskoj, jer smo tog Božjega pravednika i Marijina Zaručnika, izabrali i za svoga Zaštitnika te ga zazivamo kao zagovornika, osobito za naše obitelji, djecu i mlade.
 
Drugi razlog proizlazi iz Poruke pape Franje za ovaj Svjetski dan mladih. U njoj je težište stavljeno na riječ, na zapovjedni poticaj: Ustani!, prema rečenici koju Isus upućuje apostolu Pavlu: “Ustani! Postavljam te za svjedoka onoga što si vidio” (usp. Dj 26, 16). Pri spomenu na to svjedočanstvo sv. Pavla pred kraljem Agripom, u misli nam dolaze slične riječi koje, nakon odlaska Mudraca, anđeo u snu govori sv. Josipu o kralju Herodu: „Ustani, reče, uzmi dijete i majku njegovu te bježi u Egipat i ostani ondje dok ti ne reknem jer će Herod tražiti dijete da ga pogubi“ (Mt 2, 13).  Sveti je Josip poslušao te riječi da bi nesebično čuvao živote onih koji su mu bili povjereni.
 
Treći je razlog u započetoj Sinodi o sinodalnosti Crkve. U Pripremnome dokumentu Sinode (br. 7.) piše o procvatu osjećaja za Crkvu, o poletu i sudjelovanju u crkvenome životu. Naglašena je i potvrda želje mladih da imaju veću ulogu u Crkvi. Osim toga, među deset tematskih jezgri nalazi se i ona o osluškivanju. Upravo se u njoj spominju mladi: „Slušanje je prvi korak, ali zahtijeva otvoren um i srce, bez predrasudâ“ – te nastavlja pitanjima: „Koga je naša partikularna Crkva 'dužna osluškivati'? Kako se sluša laike, napose mlade i žene?“ (br. 30.). U tom nastojanju izvrsni su nam uzori Marija i Josip.
 
Sveti Josip u sebi sažima tri nosiva cilja do kojih se Sinodom želi doprijeti: zajedništvo, sudioništvo i poslanje te odražava svrhu Sinode koju je Papa ocrtao sljedećim riječima: „Podsjećamo da svrha Sinode, pa tako ni ovog savjetovanja, nije izrada dokumenata, nego 'dati da se probude snovi, pobuditi proroštva i vizije, dati nadi da procvjeta, potaknuti povjerenje, poviti rane, ispreplesti odnose, oživjeti zoru nade, učiti jedni od drugih i stvarati pozitivan imaginarij koji će prosvijetliti umove, zagrijati srca, vratiti snagu mišicama'“(Govor na početku Sinode posvećene mladima, 3. listopada 2018.).
 
4. Vrijedi, stoga, dragi mladi vjernici, u vremenu priprave za Svjetski dan mladih, razmatrati osobito Papinu Poruku. U njoj svaki vjernik i vjernica može pronaći sebe i dar nezaslužene i bezuvjetne ljubavi, koja mijenja živote, kao što je promijenila Savlov život. U njoj pronalazimo susret s Crkvom, živom i milosnom; ponovno otkrivamo kako je lijepo biti njezinim članom. Papa Franjo o tome kaže: „Ne može se upoznati Isusa osim po braći i sestrama njegove zajednice. Ne može netko za sebe reći da je pravi kršćanin, ako ne živi crkvenu dimenziju svoje vjere“.
 
Ponovno otkrivamo da je temeljna vrijednost poniznost i svijest o vlastitoj ograničenosti. Savlu su jedino uporište ostali „svjetlo koje je vidio i glas koji je čuo“ te Papa zaključuje ističući paradoks Savlova iskustva koje se odnosi i na nas: „Tek kad čovjek shvati da je slijep, počinje vidjeti!“ Pozvani smo moliti za svjetlo koje daje vidjeti istinu, nasuprot dojmovima koji se danas brzo šire i osvajaju medijski prostor. U Poruci piše: „Sve se više traže 'svjetla pozornice' kako bi se 'prijateljima' i sljedbenicima pokazalo sebe u svjetlu koje ponekad ne odgovara istini“.
 
Dragi mladi, Krist nam vraća vjerodostojnost i mijenja motrište, da bismo gledali 'novim očima'. U tome je posebno važna prisutnost mladih u Crkvi. I dok vas Papa s jedne strane upućuje na snagu i polet u vama, s druge vas strane upozorava da se ne gubite u besmislenim bitkama i ne postanete promicatelji nasilja i ideologija. Na kraju vas poziva da budete svjedocima djelâ koja je Isus započeo u vama. Čak vam šest puta govori: Ustani! radi svjedočenja: o svome iskustvu slijepca koji je susreo svjetlo, koji je vidio dobrotu i ljepotu Božju; o ljubavi i poštivanju koji se mogu uspostaviti u ljudskim odnosima; o obrani socijalne pravde, istine i pravednosti; o novome pogledu koji omogućuje da očima punim divljenja promatraš stvoreni svijet; o tome da promašeni životi mogu biti popravljeni. Da, dragi mladi, to je moguće jer je Krist živ i nazočan među nama. On nas, On svakoga pojedinog od vas zove na novu avanturu života s njime.
 
5. Braćo i sestre, one koji su s apostolom Pavlom bili na putu u Damask obasjala je svjetlost sjajnija od sunca. Tim se riječima, pjevajući molitvu, obraćamo Blaženoj Djevici Mariji: „Od sunca sjajnija, od zvijezda krasnija, nebeski cvijet!“
 
Molim za sve vas, za sve nas, posebice za naše mlade, da u teškoćama, poput Marije i Josipa, srcem osluškujemo Božji glas, usmjerimo svoj pogled prema Svjetlu, Isusu Kristu, ustanemo nošeni Božjom snagom i hodimo u novosti i svetosti života, kakvu je svjedočio naš sveti pastir, blaženi Alojzije Stepinac.
 
Blagoslivlja vas i pozdravlja u Kristu Kralju svega stvorenja,
vaš nadbiskup:
 
Kardinal Josip Bozanić, v. r.

Čitaj dalje

Misom u Nacionalnom svetištu Sv. Josipa obilježen Dan grada Karlovca

Molitveni hod Gradu za rođendan i Karlovčanima na blagoslov

Kćeri Božje Ljubavi dobile plaketu Grada Karlovca