Najave

Papin dan 2020.

„Bog živi” – životvorno je geslo Križarske organizacije nositelja vrijednog i velikog projekta Papinog dana koji se već dugi niz godina obilježava u našoj zemlji.

„Bog živi” – životvorno je geslo Križarske organizacije nositelja vrijednog i velikog projekta Papinog dana koji se već dugi niz godina obilježava u našoj zemlji.

Svake godine sadržaj projekta je više manje isti, a ono što se mijenja je sami datum koji ovisi o danu kada je izabaran papa. Papin dan je događaj kojim se želi pokazati ljubav prema Svetom Ocu. Križari iz cijele Hrvatske, tako i karlovački Križari, sudjeluju u Papinom danu kada zajedno pripremaju prigodni program i šalju pismo pozdrava papi. 

 
 

Čitaj dalje

Župni listić 3. uskrsna nedjelja 14.4.2024.

Život je neprekidna borba dobra i zla

Emaus svećenika Karlovačkog dekanata