Najave

Kateheza za odrasle

Kateheza za odrasle je u ponedjeljak, 8. prosinca nakon večernje mise u 19.00 sati.

Kateheza za odrasle je u ponedjeljak, 8. prosinca nakon večernje mise u 19.00 sati.
Svi koji žele produbiti svoju vjeru su dobrodošli, no posebno oni koji još nisu ili su samo kršteni!
Kroz razgovor možemo bolje upouznati Isusa te lakše pronaći smjernice za kvalitetniji život.

 

Čitaj dalje

Kristova muka nadahnuće za naš život

Župni listić 2. korizmena nedjelja 25.2.2024.

100 hodočasnika iz Slavonije i Dalmacije