Događanja

Hodočasnici iz Ravne Gore pohodili zaštitnika Hrvatske

Hodočasnici iz Ravne Gore, predvođeni svojim župnikom vlč. Robertom Riemannom, pohodili su Nacionalo svetište svetog Josipa, u subotu 5. prosinca 2015. Hodočasnike je srdačno dočekao i pozdravio mons. Antun Sente ml., rektor svetišta, te ih upoznao sa bogatom poviješću i brojnim znamenitostima kako svetišta tako i same Župe BDM Snježne u kojoj se svetište nalazi. Hodočasnici su nakon toga svoje nakane predali  svetom Josipu u pobožnosti koju je predvodio mons. Sente i častili ga ophodom oko zavjetnog kipa.

Hodočasnici iz Ravne Gore, predvođeni svojim župnikom vlč. Robertom Riemannom, pohodili su Nacionalo svetište svetog Josipa, u subotu 5. prosinca 2015. Hodočasnike je srdačno dočekao i pozdravio mons. Antun Sente ml., rektor svetišta, te ih upoznao sa bogatom poviješću i brojnim znamenitostima kako svetišta tako i same Župe BDM Snježne u kojoj se svetište nalazi. Hodočasnici su nakon toga svoje nakane predali  svetom Josipu u pobožnosti koju je predvodio mons. Sente i častili ga ophodom oko zavjetnog kipa.

 

Čitaj dalje

Donjostubički hodočasnici svetom Josipu

Josipove pahuljice na Zlatnoj liri

Posveta svetom Josipu slavonskih muškaraca i zagorskog dječjeg zbora