Događanja

Vjernici župe BDM Snježne molili na starim temeljima župne crkve

Na blagdan svetog Mihaela, 29. rujna 2015., nekolicina župljana dubovačke župe okupili su se na temeljima svoje negdašnje župne crkve svetog Mihovila u neposrednoj blizini starog grada Dubovca. Okupljenim župljanima mons. Antun Sente ml., sadašnji dubovački župnik, kazao je kako je prva župna crkva dubovačke župe bila crkva svetog Mihaela upravo na ovom mjestu gdje sada stojimo.

Na blagdan svetog Mihaela, 29. rujna 2015., nekolicina župljana dubovačke župe okupili su se na temeljima svoje negdašnje župne crkve svetog Mihovila u neposrednoj blizini starog grada Dubovca. Okupljenim župljanima mons. Antun Sente ml., sadašnji dubovački župnik, kazao je kako je prva župna crkva dubovačke župe bila crkva svetog Mihaela upravo na ovom mjestu gdje sada stojimo. Kako Ivan arhiđakon, prigodom svoje vizitacije zagrebačke biskupije 1334. godine, spominje župu svetog Mihaela na Dubovcu za pretpostavit je da je već tada postojala upravo ova crkva na čijim temeljima sada stojimo, tim više što postoje zapisi o prijenosu zvona iz crkve sv. Mihaela u novu župnu crkvu BDM Snježne na kojem se nalazi lijevani natpis 1229, što može označavati godinu nastanka zvona, kazao je okupljenima mons. Sente te dodao kako je ova crkva do 1741. godine služila za sva župna liturgijska slavlja, a bogoslužje se u njoj obavljao do 1783. kada je pretvorena u skladište za bojne sprave. Činjenica je i to da ju je francuski intendant Contaden učinio konjušnicom  nakon čega je bila sasvim napuštena i srušena, a danas se mogu vidjeti kameni temelji.

Na glavnom oltaru u ovoj crkvi bio je kip svetog Mihaela, a na pobočnim oltarima slika svete Katarine i svetog Jurja. Kamena ploča sa žrtvenika zazidana je u žrtvenik u Kapeli Ranjenog Isusa u Dubovcu, a veliki oltar ove crkve otkupio je za kapelu svetog Petra lipnički župnik, poučio je okupljene mons. Sente te ih sve pozvao na molitvu za pokojne svećenike i vjernike koji su na ovom mjestu slavili Gospodina časteći svetog Mihovila. Obzirom da je dubovačka župa majka svim sadašnjim karlovačkim župama, a njene početke prepoznajemo upravo na ovom mjestu bilo bi lijepo kada bi do sljedeće godine na ovom mjestu bilo neko prepoznatljivo obilježje da je tu bila župna crkva, možda kip svetog Mihaela ili prikladni križ, kazao je mons. Sente. Nakon upoznavanja povijesnih činjenica i molitve vjernici su se uputili u Nacionalno svetište svetog Josipa gdje su slavili blagdansku svetu misu. 

Čitaj dalje

Prvopričesničko slavlje

Otvoreni 16. Dani hrvatskih svetaca i blaženika u Križevcima

Biti svećenik nezasluženi je Božji dar