Događanja

Pjesma mandoline pri Gospi Snježnoj na Dubovcu

Svečani koncert u izvedbi Mandolinskog kvarteta Zagreb održan je u crkvi Blažene Djevice Marije Snježne na Dubovcu u Karlovcu u utorak, 23.svibnja, 2023.

Svečani koncert u izvedbi Mandolinskog kvarteta Zagreb održan je u crkvi Blažene Djevice Marije Snježne na Dubovcu u Karlovcu u utorak, 23.svibnja, 2023.

Francesco Bozzo, 1.mandolina, Mario Fistrić, 2.mandolina, Krešimir Tukša, mandola i Krsto Lalić, gitara tom su prigodom izveli djela klasične skladbe za mandolinski kvartet autora: R. Calace, A. Czibulka, A. Amadei, L. Sorkočević, i Pixinquinha.

Mandolinski kvartet Zagreb osnovan je 2022.godine, a čine ga glazbenici iz Zagreba i Samobora. Pretežno izvode klasičnu glazbu originalno skladanu za mandolinski ansambl, ali isto tako i obrade skladbi koje su po svom karakteru prikladne za izvođenje na mandolini. Poseban dio repertoara čine već zaboravljene skladbe salonskog karaktera i skladbe brazilskih autora.

Čitaj dalje

Prvopričesničko slavlje

Otvoreni 16. Dani hrvatskih svetaca i blaženika u Križevcima

Biti svećenik nezasluženi je Božji dar