Događanja

Naš župljanin Ivan Štedul izabran za novog dekana Veleučilišta u Karlovcu

Ponosni na svog župljanina Ivana Štedula, člana Pastoralnog vijeća Župe BDM Snježne čestitamo na jednoglasnom izboru za dekana Karlovačkog veleučilišta. 

 
Ponosni na svog župljanina Ivana Štedula, člana Pastoralnog vijeća Župe BDM Snježne čestitamo na jednoglasnom izboru za dekana Karlovačkog veleučilišta.
Naime, javni je natječaj za izbor dekana Veleučilišta bio otvoren mjesec dana, od 3. studenog do 3. prosinca. Na natječaj se javilo petero kandidata – dr.sc. Draženka Birkić, v.pred., doc.dr.sc. Marijana Blažić, prof.v.š., dr.sc. Borka Bobovec, izv.prof., Ivan Štedul, v.pred. te dr.sc. Vladimir Tudić, prof.v.š. Povjerenstvo za izbor dekana utvrdilo je da su sve pristigle prijave valjane i krenuo je izbor.  Životopisi i programi rada kandidata su javno objavljeni na web stranici Veleučilišta u Karlovcu, a 14. prosinca su kandidati iznijeli svoje programe rada pred Stručnim vijećem Veleučilišta u Karlovcu.
 
"21. prosinca 2021. godine održana je sjednica Stručnog vijeća na kojoj su članovi tajnim glasanjem birali između prijavljenih kandidata. Dva najbolje rangirana kandidata su Ivan Štedul, v.pred. s natpolovičnim brojem glasova članova Stručnog vijeća i doc.dr.sc. Marijana Blažić, prof.v.š. Na postupak izbora nije bilo prigovora te su navedeni kandidati predloženi Upravnom vijeću na daljnje postupanje. Na sjednici Upravnog vijeća održanoj 22. prosinca 2021. godine, Upravno vijeće je tajnim glasanjem jednoglasno izabralo Ivana Štedula, v.pred., za dekana Veleučilišta u Karlovcu u narednom četverogodišnjem mandatu, koji počinje teći od sljedeće akademske godine, tj. od 1. listopada 2022. godine"  navodi loklalni medi Karlovački.

Čitaj dalje

“Hvaljen Isus i Marija” Radio Sljemena i Maranatha pri svetom Josipu

Župni listić 3. uskrsna nedjelja 14.4.2024.

Život je neprekidna borba dobra i zla