Događanja

S. Ivana Margarin prva je ravnateljica Papinskih misijskih djela u Republici Hrvatskoj

„Nadam se da ću, potaknuta i podržavana Božjom milošću, uz pomoć svih onih koji mi se nađu na putu i uz mene odgovorno raditi povjerenu mi zadaću“, rekla je za Hrvatski katolički radio novoizabrana nacionalna ravnateljica Papinskih misijskih djela u Republici Hrvatskoj s. Ivana Margarin, redovnica Družbe Kćeri Božje ljubavi.

„Nadam se da ću, potaknuta i podržavana Božjom milošću, uz pomoć svih onih koji mi se nađu na putu i uz mene odgovorno raditi povjerenu mi zadaću“, rekla je za Hrvatski katolički radio novoizabrana nacionalna ravnateljica Papinskih misijskih djela u Republici Hrvatskoj s. Ivana Margarin, redovnica Družbe Kćeri Božje ljubavi.

S. Ivana Margarin istaknula je da je vijest o imenovanju primila zahvalna za veliku odgovornost koja joj je povjerena te za veliko povjerenje koje joj je dano imenovanjem. „Osobito sam zahvalna zbog toga što je prvi put na tu funkciju imenovana žena i redovnica. To smatram iskorakom na tragu želje i poticaja pape Franje, koji želi što veću uključenost žena u životu Crkve“, rekla je za HKR nova nacionalna ravnateljica Papinskih misijskih djela u Republici Hrvatskoj.

Rekavši da je imenovanje dočekala s otvorenošću i raspoloživošću za služenje Crkvi i Provinciji Božje providnosti, istaknula je baštinu misionarskog djelovanja koju je ostavila utemeljiteljica Družbe Kćeri Božje ljubavi majka Franziska Lechner.

Ona je krajem 19. stoljeća, potaknuta velikim misionarskim žarom, došla na područje Bosne i Hrvatske pa se taj njezin misionarski žar nastavio i u djelovanje čitave naše Družbe, ali i naše Provincije koja je dala nekoliko sestara koje djeluju i služe u misiji u Ugandi“, istaknula je s. Ivana.

Također, istaknula je s. Ivana, sestre Družbe Kćeri Božje ljubavi bile su uključene u djelovanje Papinskih misijskih djela u Hrvatskoj na njihovom začetku, a i danas su aktivno uključene u djelovanje Misijske središnjice u Sarajevu, gdje s. Davorka Šarić radi kao tajnica.

Zahvala sam Bogu za kontinuitet u misionarskom djelovanju i na mogućnosti da širimo Radosnu vijest te činimo Božju ljubav vidljivom po naputku i poticaju naše maje utemeljiteljice gdje god je to potrebno i u svakom dijelu svijeta. Nadam se da ću, potaknuta i podržavana Božjom milošću, uz pomoć svih onih koji mi se nađu na putu i uz mene odgovorno raditi povjerenu mi zadaću“, zaključila je za HKR nova nacionalna ravnateljica Papinskih misijskih djela u Republici Hrvatskoj s. Ivana Margarin.

Inače, s. Ivana rođena je u Karlovcu gdje je završila osnovnu školu i Opću gimnaziju nakon koje je 2001. stupila u samostan Družbe Kćeri Božje ljubavi. Prve zavjete položila je 2006., a doživotne 2011. Diplomirala je talijanski jezik i književnost te informacijske znanosti, smjer arhivistika 2013. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Od 2016. tajnica je Provincije Božje providnosti Družbe Kćeri Božje ljubavi i odgojiteljica juniorki. U službama koje je do sada vršila i koje vrši u duhu Majke Franziske Lechner, utemeljiteljice Družbe Kćeri Božje ljubavi s. Ivana njeguje misionarski duh koji će u novoj službi još više doći do izražaja.

Čitaj dalje

Rektor Lakušić o obnovi zagrebačke katedrale u Josipovu svetištu u Karlovcu

Misa zahvalnica za Molitveni hod

Župni listić 15. nedjelja kroz godinu 14.7.2024.