Događanja

Sastanak župnika Antuna sa križaricama i križarima

Susret križarica, križara i župnika Antuna Sentea ml. održan je 30. rujna 2014. u vjeronaučnoj dvorani u 19h. Cilj sastanka bilo je bolje međusobno upoznavanje, te izmjenjivanje iskustava i ideja, kao i postavljanje budućih planova i ciljeva Križarske organizacije u našoj župi.